Zvolený jazyk

Integrovaný manažérsky systém

Spoločnosť Slovenský plynárensky priemysel, a.s., uplatňuje najnáročnejšie požiadavky na vnútorné i vonkajšie normy riadenia vo všetkých svojich činnostiach.

Spoločnosť je procesne riadená a pravidelne kontrolovaná systémom certifikácie v rámci integrovaného manažérskeho systému (IMS) podľa medzinárodných noriem ISO 9001:2015 (systém manažérstva kvality), ISO 14001:2015 (systém manažérstva environmentu), ISO 45001:2018 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a ISO/IEC 27001:2013 (Systém manažérstva informačnej bezpečnosti) v oblasti predaja plynu, elektriny a služieb a prevádzky a správy informačných systémov.

SPP udržiava IMS, ktorý trvale zlepšuje jeho výkonnosť a efektívnosť tak, aby spoločnosť neustále dosahovala ciele, uspokojovala požiadavky zainteresovaných strán, plnila relevantné právne a iné požiadavky, a tým deklarovala spoločenskú zodpovednosť s cieľom trvalo udržateľného rozvoja.

Vízia spoločnosti je stanovená v Politike IMS.

 

Politika IMS

Certifikát ISO/IEC 27001:2013

Certifikát ISO 45001 SK

Certifikát ISO 45001 EN

Certifikát ISO 14001 SK

Certifikát ISO 14001 EN

Certifikát ISO 9001 SK

Certifikát ISO 9001 EN

▲ Hore