Zvolený jazyk

Informácia o zmene cien za dodávku plynu a elektriny pre domácnosti a malé podniky od 1.1.2020

02. 12. 2019

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., si dovoľuje svojich zákazníkov informovať, že na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví s účinnosťou od 1. januára 2020 upraví ceny za dodávku plynu pre malé podniky a elektriny pre domácnosti a malé podniky.

Podrobnejšie informácie o zmene cien za dodávku plynu malé podniky od 1. januára 2020:

Ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa od 1. januára 2020 nemenia.

 

Podrobnejšie informácie o zmene cien za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky od 1. januára 2020:

▲ Hore