Zvolený jazyk

Ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa od 1. januára 2020 nemenia

27. 12. 2019

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) si, na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) z 18. decembra 2019, dovoľuje svojich zákazníkov, odberateľov plynu v domácnosti, informovať, že ceny za dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti platné v roku 2019 zostávajú v platnosti na vykurovacie obdobie 2019/2020. SPP bude za dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti od 1. januára 2020 pokračovať v uplatňovaní ceny v zmysle Cenníka za dodávku plynu pre odberateľov v domácnosti ev. č. D/1/2018 platný od 1. decembra 2018.

Odberatelia plynu v domácnosti, ktorí z dôvodu pôvodne oznámenej zmeny ceny za dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti zmenia dodávateľa plynu k 1. januáru 2020 alebo k neskoršiemu termínu, môžu svoje rozhodnutie zvážiť a v prípade záujmu uzavrieť novú zmluvu o združenej dodávke plynu s SPP, prípadne doručiť SPP späťvzatie výpovede k pôvodnej zmluve o združenej dodávke, ktoré je SPP pripravený obratom akceptovať. Podľa § 17 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov má odberateľ plynu v domácnosti právo písomne odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke plynu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy prostredníctvom formuláru, ktorý odberateľ plynu v domácnosti v zmysle zákona o energetike obdržal od nového dodávateľa pri podpise novej zmluvy o združenej dodávke plynu.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo za účelom získania bližších informácií, nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom Zákazníckej linky SPP 0850 111 363,  e-mailom na adrese zakaznickalinka@spp.sk, prostredníctvom Web chatu SPP na www.spp.sk alebo osobne v ktoromkoľvek z 19-tich Zákazníckych centier SPP.

▲ Hore