Zvolený jazyk

Zákazníci SPP nás v súčasnosti kvôli cenám na rok 2023 nemusia kontaktovať

17. 06. 2022

Ceny pre domácnosti na rok 2022 sú stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví do konca roka. Zákazníci SPP nás v súčasnosti kvôli cenám na rok 2023 nemusia kontaktovať písomne ani telefonicky, ani navštevovať naše zákaznícke centrá.

Všetky informácie týkajúce sa regulovaných cien pre domácnosti na rok 2023, ako aj prípadných ďalších produktov SPP pre domácnosti po roku 2022, poskytneme našim zákazníkom v dostatočnom časovom predstihu.
 

▲ Hore