V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Sprostredkovatelia SPP pri spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov.

Sprostredkovatelia v Slovenskej republike a v rámci Európskej únie

Obchodné meno Sídlo Identifikačné číslo
ANETE SR, spol. s r.o. Krížna 4092/34, 811 07  Bratislava 35 792 027
B&H Insurance Consulting, s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 36 751 961
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224, 949 05 Nitra 36 528 170
C.G.C., a.s.  Drobného 27, 841 01  Bratislava   35 747 811
crewnet s.r.o. Moldavská 43/A, 040 11  Košice 48 014 494
Data Servis-informace, s.r.o., organizačná zložka J. Milca 11, 010 01  Žilina 37 902 024
Deloitte Advisory s.r.o.  Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01  Bratislava 35 946 067
EOS KSI Slovensko, s.r.o.  Pajštúnska 5, 851 02  Bratislava 35 724 803
GENERATÍV, s.r.o.  Pražská 4, 040 11 Košice   36 212 164
IBM Slovensko, spol. s r.o.  Krasovského 14, 851 01 Bratislava   31 337 147
Ing. Milan Zubal KERAS  Jakuba Kraya 978/24, 06 001  Kežmarok  11 949 627
Ing. Peter Senaj SP TRADE  Záhradná 447/9, 09 101 Stropkov   50 321 161
J-TRADE BUILD s.r.o.  ul. 1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka   46 071 164
Marián Kvak PLYN - SERVIS  Malé Zalužice 258, 07 234  Zalužice 57 48 050 857
M.B.A. Financie s.r.o.  Gusevova 1415/6, 821 09 Bratislava   36 754 404
MicroMedia s.r.o. Neumannova 1453/28, Zbraslav, 156 00 Praha 5, Česká republika 27 437 973
Mgr. Karol Hitka UNIGAS  95301 Martin nad Žitavou 64  48 260 568
Peter Výberčí  Slobody 298/14, 98 701 Poltár  40 592 901
Platiť sa oplatí s.r.o Mostová 2, 811 02  Bratislava 45 684 618
SAP Slovensko s.r.o. Mlynské nivy 16, 821 09  Bratislava 35 737 328
SENET s.r.o. Hlavná 1, 900 66  Vysoká pri Morave   36 842 907
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36 631 124
SlovITech s. r. o. Staré Grunty 26/B, 841 04 Bratislava  47 452 811
SPP - distribúcia, a.s.  Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava   35 910 739
SOITRON, s.r.o.  Plynárenská 5, 829 75  Bratislava   35 955 678
SPINET, a.s.  Sabinovská 3, 821 03  Bratislava   35 720 905
STAFFINO s. r. o. Volgogradská 84, 080 01 Prešov 47 645 407
Tále, a.s.  Tále 100, 977 01  Horná Lehota 36 028 631
Talking Heads Communication, k.s. Štúrova 22, 949 01  Nitra 45 242 682
TELECOM ALARM s.r.o.  Nevädzova 5, 821 01 Bratislava   31 349 854
TEMPEST a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava 31 326 650
TZB PRO SERVIS s.r.o.  Bratislavská 47/59, 924 01 Galanta   44 082 487
VINTOM, sp. z o.o. Mokotowska 1, 00-640 Varšava, Poľská republika KRS 0000500804
Vladimír Balint  06 712 Dedačov 38  45 645 418
Ing. Vladimír Bereš  Školská 478, 958 52  Žabokreky nad Nitrou 41 684 427
Zaraguza, s.r.o. Majerníkova 8, 841 05 Bratislava 44 399 022
2muse, s.r.o. Záborského 45, 831 03 Bratislava 44 656 220

 

Sprostredkovatelia v Spojených štátoch amerických

Obchodné meno Sídlo
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, 30308 Atlanta, Georgia, USA
SurveyMonkey Inc. One Curiosity Way, 94403 San Mateo, Kalifornia, USA
▲ Hore