Zvolený jazyk

Sprostredkovatelia SPP pri spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov.

Sprostredkovatelia v Slovenskej republike a v rámci Európskej únie

 

Obchodné meno Sídlo Identifikačné číslo
1plus1 s.r.o.  Miletičova 597/76, 821 09 Bratislava  46 865 462
Accalio s.r.o. Krasovského 14, 851 01 Bratislava 43 770 738
ANETE SR, spol. s r.o. Krížna 4092/34, 811 07  Bratislava 35 792 027
B&H Insurance Consulting, s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 36 751 961
Centrální výběrová řízení a.s.   Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha, Česká republika 06 394 566
C.G.C., a.s. Drobného 27, 841 01 Bratislava 35 747 811
CREATIVE PRO a.s.    Dlhé diely I. 13, 841 04 Bratislava 35 968 702
Data Servis-informace, s.r.o., organizačná zložka J. Milca 11, 010 01  Žilina 37 902 024
Deloitte Advisory s.r.o.  Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01  Bratislava 35 946 067
DIMAR GROUP, s. r. o.    Majakovského 9, 811 04 Bratislava 35 840 846
Direct Marketing, a.s.    Lamačská 22, 841 03  Bratislava 31 377 793
eGroup Solutions, a. s. Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 44 989 709
EOS KSI Slovensko, s.r.o.  Pajštúnska 5, 851 02  Bratislava 35 724 803
FB Group s. r. o.  Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava  50 898 299
Garganel s.r.o. Karpatské námestie 10A, 831 06  Bratislava 45 959 528
GAS-KO, s.r.o.   Záhradná 600, 980 02 Jesenské 36 628 689
GENERATÍV, s.r.o.  Pražská 4, 040 11 Košice   36 212 164
HeyPay s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 44 842 414
IBM Slovensko, spol. s r.o.  Krasovského 14, 851 01 Bratislava   31 337 147
Ing. Milan Zubal KERAS  Jakuba Kraya 978/24, 06 001  Kežmarok  11 949 627
I.S.D.D. plus, s.r.o. Trnavská cesta 106, 821 01  Bratislava 35 774 720
Istropolitana Advertising, s. r. o.    Majerníkova 8, 841 05 Bratislava 31 321 330
Jaroslav Bartek  Palkovičová 584/7, 957 01  Bánovce nad Bebravou 47 127 953
J-TRADE BUILD s.r.o.  ul. 1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka   46 071 164
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.    Sreznevského 3, 831 03 Bratislava  44 387 407
Marián Kvak PLYN - SERVIS  Malé Zalužice 258, 07 234  Zalužice 57 48 050 857
M.B.A. Financie s.r.o.  Gusevova 1415/6, 821 09 Bratislava   36 754 404
N&F Marketing SK s. r. o. Nezábudková 5, 821 01  Bratislava 53 052 391
NAIMAR, s. r. o.   Blagoevova 28, 851 01  Bratislava 45 700 265
Nalgoo s.r.o. Astrová 2/A, 821 01  Bratislava 36 745 456
Mgr. Karol Hitka UNIGAS  95301 Martin nad Žitavou 64  48 260 568
Peter Poleč - PaSP  Vranov 504/38, 031 01  Liptovský Mikuláš  43 115 471
Peter Výberčí  Slobody 298/14, 98 701 Poltár  40 592 901
P. J. Servis Holding, s. r. o.    Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 44 488 980
Platiť sa oplatí s.r.o Mostová 2, 811 02  Bratislava 45 684 618
Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava 35 800 861
Protourion Slovakia, s.r.o. Kutlíková 17, 852 50 Bratislava 36 752 681
QEX, a.s. Brnianska 1, 911 05 Trenčín 00 587 257
SAP Slovensko s.r.o. Mlynské nivy 16, 821 09  Bratislava 35 737 328
SECURITAS SK s. r. o. Turčianska 2, 821 09 Bratislava 36 768 073
Security systems s.r.o.  Kalinčiakova 12, 917 01 Trnava  44 295 588
SENET s.r.o. Hlavná 1, 900 66  Vysoká pri Morave   36 842 907
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36 631 124
SPP - distribúcia, a.s.  Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava   35 910 739
SP TRADEX, s.r.o. Záhradná 447/9, 091 01 Stropkov 50 883 992
Sportvideos365 GmbH   Stiegengasse 2/5, St.Nr.: 15219/7711, A-1060 Viedeň, Rakúsko FN 430195s
SOITRON, s.r.o.  Plynárenská 5, 829 75  Bratislava   35 955 678
Stavebno-dozorná s.r.o.   Tulská 2283/15, 960 01  Zvolen 46 870 563
SPINET, a.s.  Sabinovská 3, 821 03  Bratislava   35 720 905
STAFFINO s. r. o. Volgogradská 84, 080 01 Prešov 47 645 407
Tále, a.s.  Tále 100, 977 01  Horná Lehota 36 028 631
TELECOM ALARM s.r.o.  Papraďová 1A, 821 01 Bratislava   31 349 854
TEMPEST, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava 31 326 650
TZB PRO SERVIS s.r.o.  Bratislavská 47/59, 924 01 Galanta   44 082 487
VINTOM, sp. z o.o. Mokotowska 1, 00-640 Varšava, Poľská republika KRS 0000500804
Vladimír Balint  06 712 Dedačov 38  45 645 418
Ing. Vladimír Bereš  Školská 478, 958 52  Žabokreky nad Nitrou 41 684 427

 

Spoločnosť môže v niektorých prípadoch vykonávať prenos osobných údajov do tretích krajín, t.j. iných krajín ako sú členské štáty Európskej únie, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Takýto prenos je vždy vykonávaný len v súlade s podmienkami prenosu osobných údajov do tretích krajín upravenými v nariadení. Spoločnosť v súčasnosti vykonáva prenos osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom nachádzajúcim sa v Spojených štátoch amerických, ktoré sú v súčasnosti považované za krajinu, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Spoločnosť preto vykonáva prenos osobných údajov na základe primeraných záruk, ktorými sú štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov, ktoré schválila Európska komisia podľa čl. 46(2)(c) nariadenia. Štandardné zmluvné doložky sú mechanizmom, ktorý v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje primerané záruky prenosu osobných údajov do tretích krajín.

 

Sprostredkovatelia v Spojených štátoch amerických

Obchodné meno Sídlo
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, 30308 Atlanta, Georgia, USA
SurveyMonkey Inc. One Curiosity Way, 94403 San Mateo, Kalifornia, USA
▲ Hore