Zvolený jazyk

Sprostredkovatelia SPP pri spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov.

Sprostredkovatelia v Slovenskej republike a v rámci Európskej únie

 

Obchodné meno Sídlo Identifikačné číslo

1plus1 s.r.o.

Miletičova 597/76, 821 09 Bratislava

46 865 462

Accalio s.r.o.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

43 770 738

ANETE SR, spol. s r.o.

Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava

35 792 027

artluk plus, s.r.o.

Volgogradská 13, 080 01 Prešov

31 737 595

B&H Insurance Consulting, s.r.o.

Karadžičova 8, 821 08 Bratislava

36 751 961

Centrální výběrová řízení a.s.

Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha, Česká republika

06 394 566

C.G.C.,a.s.

Drobného 27, 841 01 Bratislava

35 747 811

Contally s. r. o.

Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava

35 787 708

CREATIVE PRO a.s.

Dlhé diely I. 13, 841 04 Bratislava

35 968 702

Data Servis-informace, s.r.o., organizačná zložka

J. Milca 11, 010 01 Žilina

37 902 024

Deloitte Advisory s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

35 946 067

DIMAR GROUP, s. r. o.

Majakovského 9, 811 04 Bratislava

35 840 846

Direct Marketing, a.s.

Lamačská 22, 841 03 Bratislava

31 377 793

eCall Slovakia s. r. o.

Jarošova 1, 831 03 Bratislava

45 483 370

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava

35 724 803

FB Group s. r. o.

Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava

50 898 299

Garganel s.r.o.

Karpatské námestie 10A,  831 06 Bratislava

45 959 528

GAS-KO, s.r.o.

Záhradná 600, 980 02 Jesenské

36 628 689

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 4, 040 11 Košice

36 212 164

GREEN CARE s. r. o.

Žitná 52, 831 06 Bratislava

46 423 222

HeyPay s.r.o.

Mostová 2, 811 02 Bratislava

44 842 414

IBM Slovensko, spol. s r.o.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

31 337 147

Ing. Milan Zubal KERAS

Jakuba Kraya 978/24, 06 001 Kežmarok

11 949 627

inQool a.s.

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

29 222 389

I.S.D.D. plus, s.r.o.

Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava 

35 774 720

Istropolitana Advertising, s. r. o.

Majerníkova 8, 841 05 Bratislava

31 321 330

Jaroslav Bartek

Palkovičová 584/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

47 127 953

J-TRADE BUILD s.r.o.

ul. 1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka

46 071 164

LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.

Sreznevského 3, 831 03 Bratislava

44 387 407

Marián Kvak PLYN - SERVIS

Malé Zalužice 258, 07 234 Zalužice

48 050 857

M.B.A. Financie s.r.o.

Gusevova 1415/6, 821 09 Bratislava

36 754 404

N&F Marketing SK s. r. o.

Nezábudková 5, 821 01 Bratislava 

53 052 391

NAIMAR, s. r. o.

Blagoevova 28, 851 01 Bratislava

45 700 265

Nalgoo s.r.o.

Astrová 2/A, 821 01 Bratislava

36 745 456

NST PRO s. r. o.

Doležalova 15C, 821 04 Bratislava

54 029 414

Mgr. Karol Hitka UNIGAS

95301 Martin nad Žitavou 64

48 260 568

P. J. Servis Holding, s. r. o.

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

44 488 980

Peter Poleč - PaSP

Vranov 504/38, 031 01 Liptovský Mikuláš

43 115 471

Peter Výberčí

Slobody 298/14, 98 701 Poltár

40 592 901

Platiť sa oplatí s.r.o.

Mostová 2, 811 02 Bratislava

45 684 618

Profesia, spol. s r.o.

Pribinova 19, 811 09 Bratislava

35 800 861

Protourion Slovakia, s.r.o.

Kutlíková 17, 852 50 Bratislava

36 752 681

QEX, a.s.

Brnianska 1, 911 05 Trenčín

00 587 257

SAP Slovensko s.r.o.

Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava

35 737 328

SECURITAS SK s. r. o.

Turčianska 2, 821 09 Bratislava

36 768 073

Security systems s.r.o.

Kalinčiakova 12, 917 01 Trnava

44 295 588

SENET s.r.o.

Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave

36 842 907

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

36 631 124

SPP - distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

35 910 739

SP TRADEX, s.r.o.

Záhradná 447/9, 091 01 Stropkov

50 883 992

SOITRON, s.r.o.

Plynárenská 5, 829 75 Bratislava

35 955 678

SPINET, a.s.

Sabinovská 3, 821 03 Bratislava

35 720 905

Sportvideos365 GmbH

Stiegengasse 2/5, St.Nr.: 15219/7711, A-1060 Viedeň, Rakúsko

FN 430195s

STAFFINO s. r. o.

Volgogradská 84, 080 01 Prešov

47 645 407

Stavebno-dozorná s.r.o.

Tulská 2283/15, 960 01 Zvolen

46 870 563

TELECOM ALARM s.r.o.

Papraďová 1A, 821 01 Bratislava

31 349 854

TEMPEST, a.s.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

31 326 650

TZB PRO SERVIS s.r.o.

Bratislavská 47/59, 924 01 Galanta

44 082 487

VINTOM, sp. z o.o.

Mokotowska 1, 00-640 Varšava, Poľská republika

KRS 0000500804

Vladimír Balint

06 712 Dedačov 38

45 645 418

Ing. Vladimír Bereš

Školská 478, 958 52 Žabokreky nad Nitrou

41 684 427

 

Spoločnosť môže v niektorých prípadoch vykonávať prenos osobných údajov do tretích krajín, t.j. iných krajín ako sú členské štáty Európskej únie, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Takýto prenos je vždy vykonávaný len v súlade s podmienkami prenosu osobných údajov do tretích krajín upravenými v nariadení. Spoločnosť v súčasnosti vykonáva prenos osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom nachádzajúcim sa v Spojených štátoch amerických, ktoré sú v súčasnosti považované za krajinu, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Spoločnosť preto vykonáva prenos osobných údajov na základe primeraných záruk, ktorými sú štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov, ktoré schválila Európska komisia podľa čl. 46(2)(c) nariadenia. Štandardné zmluvné doložky sú mechanizmom, ktorý v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje primerané záruky prenosu osobných údajov do tretích krajín.

 

Sprostredkovatelia v Spojených štátoch amerických

Obchodné meno Sídlo
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, 30308 Atlanta, Georgia, USA
SurveyMonkey Inc. One Curiosity Way, 94403 San Mateo, Kalifornia, USA
▲ Hore