V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Výkupcom elektriny z OZE a KVET bude od 1. januára 2020 spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

S účinnosťou od 1. januára 2020 nastane, v zmysle novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o podpore OZE a KVET“) zmena v subjekte výkupcu elektriny a zúčtovateľa podpory.

Zúčtovateľom podpory bude s účinnosťou od 1. januára 2020 spoločnosť OKTE, a.s. („OKTE“). Výkupcom elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny („OZE“) a kombinovanou výrobou elektriny a tepla („KVET“) bude od 1. januára 2020 na základe aukcie, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“).

V zmysle Zákona o podpore OZE a KVET majú výrobcovia elektriny z OZE a KVET právo na výkup elektriny. V závislosti od inštalovaného zariadenia na výrobu elektriny a roku uvedenia do prevádzky majú niektorí výrobcovia elektriny z OZE a KVET aj právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku.

Elektrinu vyrobenú výrobcom elektriny, ktorý má právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku, bude vykupovať SPP na základe Zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku. Túto zmluvu bude mať možnosť výrobca uzatvoriť prostredníctvom portálu OKTE.

O spustení prevádzky časti portálu OKTE, ktorá umožní požiadať o uzatvorenie Zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, bude výrobca v krátkom čase informovaný prostredníctvom e-mailu od OKTE. Nevyhnutnou podmienkou na uzatvorenie Zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku je platná zmluva o poskytovaní údajov uzatvorená s OKTE.

V prípade, ak výrobca nemá s OKTE uzatvorenú zmluvu o poskytovaní údajov, prosím, postupujte podľa ustanovení Prevádzkového poriadku OKTE, resp. informácií na stránke OKTE.

Elektrinu vyrobenú výrobcom elektriny, ktorý nemá právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku, bude vykupovať SPP na základe Zmluvy o povinnom výkupe elektriny. Takisto bude SPP postupovať aj v prípade výrobcu elektriny, ktorý nemá právo ani na výkup elektriny, ani na prevzatie zodpovednosti za odchýlku.

V prípade záujmu o výkup elektriny nás kontaktuje na adrese elektronickej pošty biznislinka@spp.sk alebo 0850 111 565 (v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod.).

▲ Hore