Contacts

Report malfunction

NATURAL GAS

0850 111 727

ELECTRICITY – WEST SR

0800 111 567

ELECTRICITY – EAST SR

0800 123 332

ELECTRICITY – CENTRAL SR

0800 159 000

Report malfunction

NATURAL GAS

0850 111 727

ELECTRICITY – WEST SR

0800 111 567

ELECTRICITY – EAST SR

0800 123 332

ELECTRICITY – CENTRAL SR

0800 159 000

Head office adress

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

851 11 Bratislava

Slovenská republika

Head office adress

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

851 11 Bratislava

Slovenská republika

Bank details

BankaIBANBIC
Tatra banka, a.s.SK91 1100 0026 2184 4555TATRSKBX
Tatra banka, a.s.SK49 1100 0026 2022 5605TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.SK05 0900 0001 7358 4614GIGASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.SK54 0200 0010 0202 9151SUBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.SK20 1111 0000 0513 0277UNCRSKBX
Českoslovená obchodná banka, a.s.SK74 7500 0001 2511 5813CEKOSKBX
Loading content…