Kontakty

Hlásenie porúch


Elektrina Západné Slovensko

0800 111 567

Elektrina Stredné Slovensko

0800 159 000

Elektrina Východné Slovensko

0800 123 332

Hlásenie porúch


Elektrina Západné Slovensko

0800 111 567

Elektrina Stredné Slovensko

0800 159 000

Elektrina Východné Slovensko

0800 123 332

Korešpondenčná adresa

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Slovenská republika

Korešpondenčná adresa

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Slovenská republika

Načítavanie obsahu…

Bankové spojenia

BankaIBANBIC
Tatra banka, a.s.SK91 1100 0000 0026 2184 4555TATRSKBX
Tatra banka, a.s.SK49 1100 0000 0026 2022 5605TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.SK05 0900 0000 0001 7358 4614GIGASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.SK54 0200 0000 0010 0202 9151SUBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.SK20 1111 0000 0000 0513 0277UNCRSKBX
Českoslovená obchodná banka, a.s.SK74 7500 0000 0001 2511 5813CEKOSKBX