Ďalšie kontakty

Tu nájdete kontakty na sídlo spoločnosti, Nadáciu SPP, Galériu SPP, Slovenské plynárenské múzeum a EkoFond.

Tu nájdete kontakty na sídlo spoločnosti, Nadáciu SPP, Galériu SPP, Slovenské plynárenské múzeum a EkoFond.

SPP

Korešpondenčná adresa:

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

SPP

Korešpondenčná adresa:

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Archív SPP

Korešpondenčná adresa:

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Archív SPP

Korešpondenčná adresa:

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Galéria SPP

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/c

825 11 Bratislava

Slovenská republika


Galéria SPP je otvorená:

Pondelok – Piatok 10.00 – 18.00 h

Galéria SPP

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/c

825 11 Bratislava

Slovenská republika


Galéria SPP je otvorená:

Pondelok – Piatok 10.00 – 18.00 h

Slovenské plynárenské múzeum

Mlynské nivy 44/c

825 11 Bratislava


Otváracie hodiny:

Pondelok – Piatok 10.00 – 14.00 h. Vstup voľný.


Návštevu si prosím dohodnite telefonicky alebo e-mailom najmenej tri dni vopred.

Slovenské plynárenské múzeum

Mlynské nivy 44/c

825 11 Bratislava


Otváracie hodiny:

Pondelok – Piatok 10.00 – 14.00 h. Vstup voľný.


Návštevu si prosím dohodnite telefonicky alebo e-mailom najmenej tri dni vopred.

Nadácia SPP

Zastupuje: Bea Majerníková, programová manažérka

P.O. Box 147

810 00 Bratislava


Osobný kontakt na adrese:

Baštová 5

811 03 Bratislava

Nadácia SPP

Zastupuje: Bea Majerníková, programová manažérka

P.O. Box 147

810 00 Bratislava


Osobný kontakt na adrese:

Baštová 5

811 03 Bratislava

Ekofond SPP, n.o.

Ekofond SPP, n.o.

Hľadáte ďalšie informácie?