15 súčasných slovenských výtvarníkov • SPECTRUM ART

Galerie - expozice 23. jún 2011
486_spectrum_art_v_spp_banner_572

23. 06. 2011 – 31. 07. 2011

15 výtvarníkov spoločne v Galérii SPP

Bratislava, 23. júna 2011 – V Galérii SPP sa dnes začala nezvyčajná výstava až pätnástich súčasných výtvarníkov Spectrum ART. Výstava umeleckých diel prebieha v čase Kultúrneho leta mesta Bratislavy 2011 a potrvá do 31. júla 2011.

Výstava vyše 60 exponátov prezentuje 15 slovenských profesionálnych umelcov, ktorí sú známi osobitou, kvalitnou a zberateľsky vyhľadávanou tvorbou. Umelecké osobnosti, ktoré vytvárajú súčasný zlatý fond slovenskej kultúry v oblasti výtvarného umenia, predstavia svoje diela podľa vlastného výberu bez akéhokoľvek umelého zatriedenia či umeleckého zaradenia. Spoločnosť Spectrum ART pôsobí už takmer pätnásť rokov v oblasti výtvarného riešenia atypických interiérov. Základná skupina členov tejto spoločnosti si prizvala sedem priateľov, názorovo vyzretých výtvarníkov, aby ozvláštnili a zároveň doplnili spoločnú výstavu svojimi dielami.

Tibor Bártfay – tútor skupiny (vystavené 3 sochy a 4 koláže)
Narodil sa v roku 1922 v Nitre. Na slovenskú scénu výtvarného umenia vstúpil začiatkom päťdesiatych rokov a svojou tvorbou sa prihlásil k modernému proeurópskemu sochárstvu. Je jedným z najvýznamnejších slovenských umelcov, ktorého tvorba výrazne zaujala aj v zahraničí. Vystavoval doma, ale i v Českej republike, Nemecku, Egypte, Francúzsku a v USA. Jeho sochársky rukopis je národne slovenský, ale zároveň zrozumiteľne svetový. Od roku 1973 mu patrí Cena Cypriána Majerníka. Od roku 1997 je uvedený na zozname najvýznamnejších osobností svetovej kultúry a umenia. V roku 1985 získal Cenu UNESCO a v roku 1986 Medailu svetovej rady mieru. Pri príležitosti jeho životného jubilea v roku 1992 mu prezident SR udelil Kríž prezidenta SR I. stupňa. Tútorom spoločnosti Spectrum ART sa stal na základe všeobecného uznania jeho ľudských i umeleckých kvalít.

Juraj Čutek (vystavených 7 sôch)
Narodil sa v roku 1957 v Žiline. V Bratislave vyštudoval Strednú umelecko-priemyslovú školu pod vedením prof. Korkoša. V roku 1977 bol prijatý na Vysokú školu umelecko-priemyslovú v Prahe, kde študoval u prof. Malejovského. Po absolvovaní školy pracuje v Bratislave ako výtvarník v slobodnom povolaní. Vo svojom ateliéri sa venuje atypickým interiérom, drevenej komornej i monumentálnej plastike. Výrazne autorské diela vystavuje okrem Slovenska a Čiech aj vo Švajčiarsku, Holandsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Izraeli. Bol členom združenia Gerulata a je zakladajúcim členom spoločnosti Spectrum ART a mnohých sochárskych sympózií.

Ivan Pavle (vystavené 4 obrazy)
Narodil sa v roku 1955 v Galante. V mladosti ho skôr priťahovala technika a tak vyštudoval Strednú elektrotechnickú školu, po maturite sa jednoznačne rozhodol pre umenie. V roku 1975 bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení do ateliéru monumentálnej maľby doc. Castiglioneho a doc. Vychlopena. VŠVU absolvoval v roku 1981 a odvtedy sa ako výtvarník v slobodnom povolaní zaoberá maľbou, kresbou, grafikou ale i plastikou. Ako výtvarník bol ocenený mnohými vyznamenaniami. Zúčastňuje sa tvorivých sympózií (Cagnes-sur-Mer,1989) a výstav doma i v zahraničí. Jeho práce boli prezentované v Poľsku, Nemecku, Holandsku, Rakúsku, Francúzku, Taliansku, ale aj v USA. Monumentálne i komorné diela sú zastúpené v mnohých galériách ale i súkromných zbierkach.

Rasťo Trizma (vystavených 5 sôch)
Narodil sa v roku 1959 v Bratislave. Jeho tvorbu primárne formovala Stredná umelecko-priemyslová škola v Bratislave, ktorú absolvoval v roku 1978. V tom istom roku bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na odbor sochárstvo u prof. Pribiša a prof. Kulicha. Od skončenia štúdia sa venuje najmä komornému a monumentálnemu sochárstvu v dreve i kove, kresbe, maľbe, šperku i atypickému mobiliáru. Od roku 1994 pôsobí ako pedagóg na pretransformovanej Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave. Zúčastňuje sa na mnohých sympóziách, je aktívny v rámci sochárskej katedry ale i rôznych výtvarných združení. Vystavoval okrem domácej pôdy aj v Nemecku, Poľsku, Anglicku, Francúzsku a Švajčiarsku. Svoj súkromný ateliér má v Bratislave.

Júlia Sabová (vystavených 5 obrazov)
Narodila sa v roku 1958 v Žiline. V roku 1977 ukončila štúdium na Strednej umelecko-priemyslovej škole, odbor textilu. V roku 1977 bola prijatá na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave do ateliéru pre textilnú tvorbu u prof. Lehotskej a prof. Antalovej. Po absolvovaní školy sa venuje textilnej voľnej i úžitkovej tvorbe. Realizuje textilné objekty, módny dizajn ale aj textilné doplnky a šperk. V rámci Slovenska i Česka je často delegovaná ako expert, či porotkyňa v rôznych módnych súťažiach a textilných sympóziách. Od roku 1994 pôsobí aj ako pedagóg na Vysokej škole výtvarného umenia, kde vedie ateliér odevného dizajnu. Okrem Slovenska vystavovala v Poľsku, Bielorusku, Rumunsku, Nemecku, USA a Izraeli. Absolvovala stáž v USA.

Fedor Nemec (vystavených 6 fotoobrazov)
Narodil sa v roku 1956 v Bratislave. V roku 1976 absolvoval Strednú umelecko-priemyslovú školu v Bratislave, odbor fotografie u prof. Tomíka. Svoj talent neskôr rozvíjal v odbore fotografia Filmovej fakulty múzických umení v Prahe u prof. Šmoka. Ako odchovanec FAMU sa v 80-tych rokoch venoval najmä úžitkovej fotografii, móde, ale i voľnej umeleckej fotografii. V Bratislave založil PHOTO DESIGN STUDIO, ktoré v tom čase patrilo medzi špičkové výtvarné dielne. Po mnohých oceneniach získaných na Slovensku a v Českej republike vystavuje v Holandsku, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku i USA. Svoje expresívne ladené, osobité výtvarné diela vystavuje aj vo vlastnej galérii.

Vladimír Oravec (vystavených 7 keramických sôch)
Narodil sa v roku 1952 v Bratislave, kde ukončil štúdium na Strednej umelecko-priemyslovej škole. V roku 1979 absolvoval Vysokú školu umelecko-priemyslovú v Prahe u prof. Eckerta, odbor keramika. V roku 1981 sa presťahoval do Banskej Štiavnice, kde pôsobí dodnes. Vo svojom ateliéri sa venuje úžitkovej keramike, sochárstvu, komornej ale i monumentálnej plastike z keramického, resp. terrakotového materiálu. Jeho exteriérové diela, fontány a reliéfy ale i drobné komorné diela využívajú čaro pálenej hliny v kombinácii s inými materiálmi. Zúčastňuje sa na mnohých sympóziách a za svoju výrazne netradičnú tvorbu je často i odmeňovaný cenami. Vystavoval v Holandsku, Anglicku, Nemecku i Francúzsku.

Róbert (Viktor) Němeček (vystavených 7 obrazov)
Narodil sa v roku 1957 v Bratislave, kde aj absolvoval Strednú umelecko-priemyslovú školu v odbore úžitková grafika. V roku 1977 bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na odbor interiérovej architektúry a výstavníctva k prof. Vilhanovi a prof. Kuzmovi. Po absolvovaní školy sa krátko venoval interiérovej tvorbe a výstavníctvu, ale po roku 1986 sa vrátil k pôvodnej profesii, najprv ako člen PHOTO DESIGN STUDIA, neskôr založil vlastné grafické štúdio NDS. Neustály kontakt s kolegami, výtvarníkmi ho v roku 2004 doviedol k samostatnej maliarskej tvorbe pod pseudonymom Viktor. Obrazy vystavuje doma i v zahraničí.

Peter Pollág (vystavené 2 obrazy)
Peter Pollág sa narodil v roku 1958 v Levoči. Študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Akadémii di Belle Arti v Perugii. Najväčší vplyv na jeho tvorbu majú majstri štetca ako Želibský, Hložník a Brunovský. Neskôr ako asistent na Vysokej škole výtvarných umení absolvoval pracovné stáže v Paríži, v San Fernando a Madride. Autor patrí k profilovým postavám súčasného slovenského maliarstva. Škála jeho námetov siaha od mytologických metafor, cez novú interpretáciu biblických motívov a historických a literárnych príbehov. Často cestuje, aby svet jeho maľby vstrebal podnety nielen z domácich ale aj mimoeurópskych kultúrnych tradícií najmä z Číny a Afriky. Okrem maľby sa zaoberá aj kresbou, knižnou ilustráciou, grafikou i plastikou. Je držiteľom viacerých domácich i zahraničných ocenení (naposledy Krištáľové krídlo). Vystavoval prakticky na všetkých kontinentoch.

František Lipták (vystavené 2 obrazy)
Narodil sa v roku 1962 v Spišskej Sobote. Vyštudoval strednú umelecko-priemyslovú školu v Košiciach, odbor grafika a neskôr Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor divadelná scénografia u prof. Ladislava Vychodila. Od roku 1986 pôsobil takmer vo všetkých slovenských divadlách, ale aj v divadlách v Českej republike a Poľsku. Je zakladateľom nezávislej divadelnej spoločnosti Teatro Tatro. Ako scénograf vytvoril niekoľko úspešných inscenácií doma i v zahraničí. Venuje sa aj filmovej scéne, kde ako výtvarník spolupracuje s mnohými významnými režisérmi slovenskej kinematografie 90-tych rokov. Okrem scénografie, kostýmovej a plagátovej tvorby a ilustrácii sa venuje aj voľnej komornej maľbe, kde je známy svojou atypickou figuratívnosťou na pozadí rozprávkových krajiniek. Jednoduché príbehy, či momenty zo života zachytáva s ironizujúcim nadhľadom. Svoje atypické maľby vystavoval v Bratislave, Zakopanom, Prahe, Viedni, Vancouveri, Hannoveri i Paríži.

Oto Bachorík (vystavené 3 sochy)
Narodil sa v roku 1959 v Bratislave. Stredoškolské vzdelanie absolvoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave v rezbárskom ateliéri Ludwika Korkoša. Neskôr bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení na odbor sochárstva u prof. Ladislava Snopeka a prof. akad. sochára Jozefa Poruboviča. Od promócie v roku 1984 je sochárom v slobodnom povolaní, členom Zväzu slovenských výtvarných umení. Pracuje s materiálom kameň, drevo i bronz a veľmi úspešne tieto materiály aj kombinuje. Dôverne rozumie hmote a výtvarne dokonalo odráža v materiáli tvar i dušu sochy. Vystavuje doma i v zahraničí, často v tandeme so svojou manželkou, alebo s iným maliarom.

Marian Oravec (vystavené 2 obrazy)
Narodil sa v roku 1958 v Bratislave. V rokoch 1974 -1978 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave absolvoval v rokoch 1978 – 1984, v odbore knižná ilustrácia a voľná grafika u profesora Albína Brunovského. Venuje sa maľbe, kresbe, ilustrácii a grafike. Jeho nezameniteľné obrazy sú namaľované s veľkou trpezlivosťou a citom pre detail. Výsledkom je zväčša dosková maľba s vnútorným dejom, ktorý pripomína obrazy holandských majstrov. Žije a tvorí v Bratislave. Niekoľko rokov pôsobil v zahraničí, najmä v Austrálii. Vystavoval v Bratislave, Splite, Melbourne, Antverpách, Amsterdame a Utrechte. V jeho grafikách a olejomaľbách prevládajú mytologické motívy a výjavy. Väčšinu jeho diel vlastnia súkromní zberatelia. Niektoré jeho grafiky sú vystavené v súkromnej galérii DANUBKA v Bratislave.

Ondrej Zimka (vystavené 2 bronzové sochy)
Narodil sa v roku 1975 v Bratislave. V roku 1993 absolvoval Strednú umelecko-priemyslovú školu v Bratislave, odbor kameňosochárstvo. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Prof. Jozefa Jankoviča. Vplyv na jeho tvorbu má aj sochár Andrej Rudavský. V roku 1997 absolvoval študijný pobyt na University Newcastle. Od roku 1999 spolupracuje s Martinom Palom a Stanom Kičom v spoločnom ateliéri Tri kamene. V jeho sochárskej a čiastočne i maliarskej tvorbe sa logické mieša s iracionálnym a figuratívne s technickým, avšak táto zmes má pevne postavenú osnovu a cieľ. Autor pracuje často s bronzom a kameňom. Aktívne sa zúčastňuje kolektívnych výstav a sympózií. Absolvoval tvorivý pobyt v Cité v Paríži a vystavoval na mnohých spoločných výstavách doma i v zahraničí. Spolu s otcom a sestrou vystavoval v Trnave v Galérii Jána Koniarka a prvú veľkú samostatnú výstavu mal v Múzeu moderného umenia – Danubiana v Bratislave v roku 2005.

Martin Pala (vystavené 2 bronzové sochy)
Martin Pala sa narodil v roku 1975 v Bratislave. V roku 1993 ukončil štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave. Tvarovanie dreva a rezbárstvo u profesora Mariána Mudrocha mu otvorilo cestu k dôslednejšiemu chápaniu možností používaného materiálu. Nasledoval ročný pobyt vo Viedni na Hochschule fűr Angewandte Kunst na odbore spracovanie kovu u profesora Rona Arada. Následne v rokoch 1994 – 1999 vyštudoval sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením profesora Juraja Meliša. Za jeho odborným vzdelaním stoja sochári Andrej Rudavský a Jozef Jankovič. V roku 1999 založil spolu s priateľom Ondrejom 4. Zimkom a Stanom Kičom sochársky ateliér Tri Kamene v priestoroch zlievarne v starom stupavskom mlyne.

Alexej Vojtášek (vystavené 3 obrazy)
Narodil sa 1952 v Roudnici nad Labem v Českej republike. V roku 1973 ukončil štúdium na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave. V rokoch 1974 – 1980 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Albína Brunovského, kde po absolvovaní štúdia krátko pôsobil ako pedagóg. Jeho tvorbu reprezentuje kresba, grafika, ilustrácie, komorná i monumentálna maľba. Vytvoril si vlastnú ikonografiu a nový symbolický jazyk spojený s geometrickými znakmi. Pentagramy, štvorce a trojuholníky sa striedajú s mäkkými figuratívnymi tvarmi. Jeho tvorba vychádza z filozofie znakov dávnovekých kultúr.