Kariéra v SPP

Veríme, že spokojní a motivovaní zamestnanci sú zdrojom úspechu. V SPP spoločne tvoríme férové a priateľské pracovné prostredie, v ktorom nájdete rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Pozrite si voľné pracovné miesta a staňte sa našou súčasťou.

Benefity pre vás

 • Na vybraných pracoviskách vám zabezpečíme parkovacie miesto.
 • Poskytneme vám pravidelné vzdelávanie, účasť na konferenciách a programy zamerané na rozvoj zručností a odborných znalostí.
 • Poskytujeme škôlku a jasle pre deti, priamo na pracovisku v Bratislave.

Benefity pre vás

 • Na vybraných pracoviskách vám zabezpečíme parkovacie miesto.
 • Poskytneme vám pravidelné vzdelávanie, účasť na konferenciách a programy zamerané na rozvoj zručností a odborných znalostí.
 • Poskytujeme škôlku a jasle pre deti, priamo na pracovisku v Bratislave.

Benefity pre čas s rodinou

 • Dáme vám 3 dni dovolenky naviac a ďalšie 3 dni voľna vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy.
 • Dáme vám 4 hodiny mesačne na vybavenie osobných záležitostí počas pracovného času.
 • Pri narodení dieťaťa vám poskytneme finančný príspevok.

Benefity pre čas s rodinou

 • Dáme vám 3 dni dovolenky naviac a ďalšie 3 dni voľna vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy.
 • Dáme vám 4 hodiny mesačne na vybavenie osobných záležitostí počas pracovného času.
 • Pri narodení dieťaťa vám poskytneme finančný príspevok.

Benefity pre váš rozvoj

 • Vďaka projektu „Umelci medzi nami“ poskytneme vám či vašim blízkym priestor na prezentáciu vlastnej umeleckej tvorby.
 • V spolupráci s Nadáciou SPP vám dáme príležitosť zapojiť sa do našich interných grantových programov.

Benefity pre váš rozvoj

 • Vďaka projektu „Umelci medzi nami“ poskytneme vám či vašim blízkym priestor na prezentáciu vlastnej umeleckej tvorby.
 • V spolupráci s Nadáciou SPP vám dáme príležitosť zapojiť sa do našich interných grantových programov.

Zoznam voľných pracovných miest

Pozrite si voľné pracovné miesta a staňte sa súčasťou SPP.
Ak vás niektorá z našich ponúk zaujala a spĺňate požiadavky, neváhajte, pošlite nám svoj životopis.

Načítavanie obsahu…

Hľadáte inú pozíciu?

Ak ste nenašli vhodnú ponuku a máte záujem u nás pracovať, vyplňte tento formulár. Nezabudnite nám dať vedieť, pre akú oblasť ste vhodným kandidátom či kandidátkou, napr. oblasť financií či starostlivosť o zákazníka a pripojte svoj životopis.

Načítavanie obsahu…

Odvolanie súhlasu uchádzača o zamestnanie

Ak máte záujem odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov, vyplňte tento formulár. 

Načítavanie obsahu…

Naše úspechy

troohy bigger

Ocenenie Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v sektore Energetika za rok 2020 V súťaži HR Leading Organisations.

troohy bigger

Certifikát transparentná firemná nadácia pre Nadáciu SPP za roky 2020, 2019 a 2018 za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie.

troohy bigger

1.miesto v súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v kategórii podpory zosúladenia rodinného a pracovného života za rok 2015.

troohy bigger

Ocenenie Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v sektore Energetika za rok 2020 V súťaži HR Leading Organisations.

troohy bigger

Certifikát transparentná firemná nadácia pre Nadáciu SPP za roky 2020, 2019 a 2018 za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie.

troohy bigger

1.miesto v súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v kategórii podpory zosúladenia rodinného a pracovného života za rok 2015.

Certifikačný orgán 3EC potvrdil, že systém manažérstva kvality SPP spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001:2015 pre predaj plynu a elektriny a tiež, že systém environmentálneho manažérstva SPP spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 14001:2015 a systém manažérstva BOZP SPP spĺňa požiadavky medzinárodnej normy 45001:2018.

Ako jedna z prvých spoločností na Slovensku sme prijali Správu o udržateľnosti SPP za rok 2021, ktorá popisuje naše pôsobenie v oblasti dodávky energií, vrátane kalkulácie uhlíkovej stopy, vzťahov k zamestnancom a dodávateľom, nastavenia dobrej správy spoločnosti (angl. corporate governance), ako aj aktivity SPP zrealizované vo vzťahu ku komunitám a krajine, v ktorej pôsobíme, či už priamo alebo prostredníctvom Nadácie SPP, Ekofondu SPP alebo Galérie SPP. Správa o udržateľnosti SPP za rok 2021 tiež obsahuje záväzky a ciele vo zvyšovaní udržateľnosti vo všetkých vyššie uvedených oblastiach do budúcnosti.

Čo sa deje s vašim životopisom, keď sa prihlásite

Group 744

Po odoslaní životopisu prebieha výber uchádzačov. Kandidáti, ktorí najlepšie spĺňajú kritériá, sú pozvaní na osobný pohovor alebo na prvé kolo výberového konania.

Group 745

Osobný pohovor prebieha za účasti zamestnanca ľudských zdrojov, potenciálneho nadriadeného či budúcich kolegov.

Group 746

Ak je výberové konanie viac kolové, uchádzači sú pozvaní do prvého kola, ktorého súčasťou môže byť test z anglického jazyka, matematiky či riešenie modelových situácií. V prípade úspešného zvládnutia sú uchádzači neskôr pozvaní na osobný pohovor.

Group 747

O výsledku výberového konania uchádzačov vždy informujeme písomne alebo telefonicky.

Ako sa pripraviť na pohovor?

Prvý dojem

 • Životopis je vaša prvá prezentácia pred nami – neodfláknite ju. Neuvádzajte iba to kde, v akom období a na akej pozícii ste pracovali. Opíšte svoju pracovnú kariéru, skúsenosti a pochváľte sa Vašimi úspechmi.
 • Zvoľte formálne oblečenie – váš, aj keď najlepší outfit na metalový koncert, dobrý dojem na pohovore asi neurobí.

Prvý dojem

 • Životopis je vaša prvá prezentácia pred nami – neodfláknite ju. Neuvádzajte iba to kde, v akom období a na akej pozícii ste pracovali. Opíšte svoju pracovnú kariéru, skúsenosti a pochváľte sa Vašimi úspechmi.
 • Zvoľte formálne oblečenie – váš, aj keď najlepší outfit na metalový koncert, dobrý dojem na pohovore asi neurobí.

Vaša prezentácia

 • Venujte čas príprave na pohovor. Prezrite si našu webovú stránku a prekvapte znalosťami o našej spoločnosti.
 • Buďte sami sebou – originál je vždy len jeden.

Vaša prezentácia

 • Venujte čas príprave na pohovor. Prezrite si našu webovú stránku a prekvapte znalosťami o našej spoločnosti.
 • Buďte sami sebou – originál je vždy len jeden.

Naše odporúčania

 • Reagujte na ponuky, na ktoré spĺňate požiadavky – predídete tak sklamaniu, ak zo zjavných dôvodov neuspejete.
 • Využite priestor počas pohovoru a pýtajte sa na detaily spojené s daným miestom – kto sa pýta, viac sa dozvie.
 • Príďte na výberové konanie včas, hlavne naň nezabudnite – zaznačte si termín pohovoru do kalendára, nastavte si pripomienku, budík, alebo aj tri. Ak sa nemôžete dostaviť, alebo budete meškať, informujte kontaktnú osobu.

Naše odporúčania

 • Reagujte na ponuky, na ktoré spĺňate požiadavky – predídete tak sklamaniu, ak zo zjavných dôvodov neuspejete.
 • Využite priestor počas pohovoru a pýtajte sa na detaily spojené s daným miestom – kto sa pýta, viac sa dozvie.
 • Príďte na výberové konanie včas, hlavne naň nezabudnite – zaznačte si termín pohovoru do kalendára, nastavte si pripomienku, budík, alebo aj tri. Ak sa nemôžete dostaviť, alebo budete meškať, informujte kontaktnú osobu.

Hľadáte ďalšie informácie?