Zodpovedné podnikanie

Dlhodobá dôvera a spokojnosť našich zákazníkov a verejnosti všeobecne je našou prioritou. Nadväzujeme na viac ako 165 ročnú tradíciu podnikania v energetike a dnes sme najväčší dodávateľ energií na Slovensku. Naša zodpovednosť je priamo úmerná našej tradícii a postaveniu na trhu. Naším zákazníkom chceme ďalej poskytovať spoľahlivé služby a inovácie v súlade s princípmi zodpovedného podnikania založenými na koncepte ESG.  

Hľadáte ďalšie informácie?