Hlasujte a vyhrajte

Pomôžte škole vyhrať fotovoltiku
v hodnote 35 000 eur.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Na základe tejto výzvy môžu naši odberatelia, ktorí splnia podmienky dotácie a budú oprávnenými príjemcami, žiadať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie za oprávnené obdobie. Oprávneným obdobím je obdobie od 1. januára 2023 do 30. septembra 2023. Momentálne je možné predkladať žiadosti za január až august 2023. Lehota na predkladanie žiadostí je do 30. novembra 2023. Zistiť viac

SPP sa stal silným hráčom pri výkupe elektriny z OZE/KVET

SPP je národným výkupcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej
výroby elektriny a tepla. Táto úloha je súčasťou dlhodobej vízie SPP ako poskytovateľa „čistej energie”.