SPP je spoľahlivý partner pre vaše podnikanie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Na základe tejto výzvy môžu naši odberatelia, ktorí splnia podmienky dotácie a budú oprávnenými príjemcami, žiadať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie za oprávnené obdobie. Oprávneným obdobím je obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2024. Lehota na predkladanie žiadostí je do 15. júna 2024. Zistiť viac

SPP sa stal silným hráčom pri výkupe elektriny z OZE/KVET

SPP je národným výkupcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej
výroby elektriny a tepla. Táto úloha je súčasťou dlhodobej vízie SPP ako poskytovateľa „čistej energie”.