SPP je spoľahlivý partner pre vaše podnikanie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Na základe tejto výzvy môžu naši odberatelia, ktorí splnia podmienky dotácie a budú oprávnenými príjemcami, žiadať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie za oprávnené obdobie. Oprávneným obdobím je obdobie od 1. januára 2023 do 30. septembra 2023. Momentálne je možné predkladať žiadosť za január, február, marec a apríl 2023. Zistiť viac

SPP sa stal silným hráčom pri výkupe elektriny z OZE/KVET

SPP je národným výkupcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej
výroby elektriny a tepla. Táto úloha je súčasťou dlhodobej vízie SPP ako poskytovateľa „čistej energie”.