SPP je spoľahlivý partner pre vaše podnikanie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Na základe tejto výzvy môžu naši odberatelia, ktorí splnia podmienky dotácie a budú oprávnenými príjemcami, žiadať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie za oprávnené obdobie od 1. augusta 2022 do 30. septembra 2022. Zistiť viac

SPP sa stal silným hráčom pri výkupe elektriny z OZE/KVET

SPP je národným výkupcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej
výroby elektriny a tepla. Táto úloha je súčasťou dlhodobej vízie SPP ako poskytovateľa „čistej energie”.