24 výtvarníkov • ARTSERVIS

Galerie - expozice 22. október 2012
398_artservis_vernisaz_05_web

22. 10. 2012 – 03. 11. 2012

Výstava v Galérii SPP – ARTSERVIS

Bratislava, 24. októbra 2012 – V Galérii SPP sa zajtra uskutoční aukcia umeleckých diel prevažne česko-slovenských umelcov ako aj výtvarníkov zo zahraničia. Ich umelecké diela budú vystavené do 3. novembra 2012.

Výber malieb a umeleckých šperkov 24 mladých výtvarníkov sa predstaví na zajtrajšej aukcii. Výťažok z aukcie získa občianske združenie ARTSERVIS na podporu začínajúcich výtvarníkov. ARTSERVIS v spolupráci s Nadáciou SPP podporuje talentovaných mladých umelcov prostredníctvom revolvingového grantového systému, ktorý im umožňuje venovať sa tvorbe a preklenúť náročné obdobie po skončení školy.

Zámerom organizátora B+ Advertising, s.r.o. Bratislava a BlueOceanSolution, s.r.o. Praha je usporiadať aukciu diel, a tým dostať viac do povedomia slovenskej verejnosti zaujímavú a cenovo dostupnú tvorbu mladých autorov.

„Zvlášť v dobách ekonomickej neistoty je táto forma podpory obzvlášť užitočná. Poskytuje nezávislosť pre tvorbu prostredníctvom dočasnej finančnej istoty. A nakoniec poskytne aukcia i dobrú príležitosť k popularizácii tvorby jednotlivých umelcov. V dobách neistých investičných možností je práve investícia do výtvarného umenia jednou z najistejších. Okrem tohto aspektu ide v prípade ponúkaných diel o autorov, ktorí sú síce mladí ale nie sú úplne neznámi,“ zdôraznila Adriana Krnáčová, predsedkyňa medzinárodnej odbornej komisie ARTSERVIS.

Zoznam výtvarníkov:
Bôrik Michal
Bray David
Cyclops / Price Lukas
Dzuráková Barbora
Frešo Viktor
Hostiňák Bohdan
Houser Milan
Chmelová Eva
Janišová Simona
Mesároš Kristína
MIROIR NOIR
Mrvová Juliana
Nesnídalová Jitka
Nyari Benjamin
Ormandík Marek
Parchet Vesna
Poliačiková Katarína
Prchal Tomáš
Sceranková Lucia
Schniererová Miriama
Surkošová Zuzana
Tallová Lucia
Triaška Ján
Zelina Alex