Albín Brunovský, Vladimír Gažovič, Dušan Kállay, Dušan Polakovič, Peter Kľúčik a Kamila Štanclová • Imaginárium slovenskej grafiky

Galerie - expozice 1. október 2015
1637_DSC_0574

01. 10. 2015 – 30. 11. 2015

Na výstave sú zastúpené diela od 60-tych rokov až po súčasnosť. Prezentované sú litografie, ex libris a najmä technika leptu. Komplexná tvorba všetkých autorov však presahuje rámec voľnej grafiky a zahŕňa ilustrovanie kníh či maľbu. Z tohto uhla pohľadu je výstava akýmsi nahliadnutím do ich tvorby. „Nájdete tu Gažovičove odkazy expresionizmu a surrealizmu, Kállayove metamorfózy ľudských bytostí a technicistické motívy, Polakovičove bizarné postavy na hranici paradoxu, Kľúčikov svet fantastickej zoológie, Štanclovej meditatívne videnie sveta a Brunovského diela zo 60-tych rokov,“ osvetľuje kurátorka výstavy Melita Gwerková ml.