Alexej Vojtášek a Juraj Čutek • OBRAZY SOCHY

Galerie - expozice 30. september 2010
520_vojtasek_dielo_1

30. 09. 2010 – 30. 09. 2010

Juraj Čutek a Alex Vojtášek v jednej galérii

Bratislava, 29. septembra 2010 – Slovenskí výtvarníci Alexander Vojtášek a Juraj Čutek spoločne predstavia na dnešnej vernisáži v Galérii SPP svoje umelecké kolekcie. Návštevníci si výstavu môžu pozrieť do konca októbra 2010.

Diela výtvarníka Juraja Čuteka sú nezameniteľné a ľahko identifikovateľné. Ťažiskom umeleckej tvorby je figurálna plastika v dreve. Jeho sochy komponované z dreva a kovu tlmočia autorove originálne predstavy. Plastiky tvarovo i významovo odľahčuje „nájdenými“ kovovými predmetmi z minulosti. V Galérií SPP vystavuje 30 vybraných diel – smutno-veselých harlekýnov, pierotov, či muzikantov, ktorí zosobňujú bizarnú atmosféru cirkusových šapitó, prostredie pouličných umelcov. V jeho tvorbe majú významné postavenie hudba, pohyb, rýchlosť, technické vynálezy napĺňajúce vízie Julesa Vernea.

Výtvarník Alex Vojtášek patrí k výrazným zjavom generácie, ktorá priniesla do slovenskej maľby svieže maliarske postupy a nové obsahové žánre. Jeho maľba je farebne výrazná a expresívna, s dostatočnou dávkou imaginácie, ktorá mu umožňuje transformovať do dnešnej unáhlenej doby pokoj. Významnú úlohu v jeho tvorbe zohráva meditácia, odkazy na poéziu, mýty a legendy, ale najmä symbolika a metafora. V Galérii SPP predstavuje 25 vybraných malieb abstraktného charakteru – figurálne motívy, fragmenty architektúr, kontúry krajín, či geometrické znaky.

ŽIVOTOPISY

Juraj Čutek sa narodil v 1957 v Žiline. Vyštudoval Strednú umelecko-priemyslovú školu v Bratislave. V roku 1977 bol prijatý na Vysokú školu umelecko-priemyslovú v Prahe, kde študoval u profesora Malejovského. Po absolvovaní školy pôsobil ako výtvarník v slobodnom povolaní. Venuje sa drevenej komornej a monumentálnej plastike v bratislavskom ateliéri svojho otca. Výrazne autorské diela vystavuje okrem Slovenska a Čiech aj vo Švajčiarsku, Holandsku, Nemecku, Francúzsku a Taliansku.

Alexander Vojtášek sa narodil v 1952 v Roudnici nad Labem. V rokoch 1973 – 1980 študoval na Vysokej škole výtvarných umení Bratislave, na oddelení grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Albína Brunovského. V rokoch 1985 – 1990 pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a neskôr v rokoch 1994 – 1995 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského na Katedre propagácie a reklamy v Bratislave. Ilustroval viac ako 100 knižných titulov a jeho diela sa nachádzajú v súkromných aj galerijných zbierkach doma i v zahraničí. V roku 1985 získal 3. cenu na Medzinárodnom trienále kresby v Norimbergu a aj ďalšie ocenenia. Žije v Bratislave a popri komornej maľbe sa venuje kresbe, grafike, priestorovým objektom a monumentálnym maliarskym dielam do architektúry.