Oplatí sa investovať do tepelného čerpadla?

Tipy a triky 13. september 2023

Ak staviate alebo rekonštruujete dom, pojem tepelné čerpadlo pre vás určite nie je neznámy. V súčasnom trende úspory energií a šetrenia životného prostredia získavajú tieto ekologické zariadenia stále viac popularity. Ich veľkým benefitom je, že dokážu znížiť ceny za energie aj o 75% oproti konvenčnému vykurovaniu, avšak, nie sú vhodné pre každú stavbu. Viete, kedy sa nad nimi oplatí uvažovať?

Čo je to tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré odoberá termickú energiu z okolia objektu (zo vzduchu, zeme alebo vody) a transformuje ju na vyššiu teplotu využiteľnú na kúrenie či chladenie a ohrev vody.

Ako tepelné čerpadlo funguje?

Princíp je presne opačný ako pri chladničke, ktorá odvádzaním teplého vzduchu von dokáže udržiavať vnútri stály chlad. Tepelné čerpadlo, naopak, odoberá teplo z vonkajšieho, chladnejšieho prostredia a pri vyššej teplote ho odovzdáva do vykurovacieho systému.

Prevod tepla na vyššiu teplotnú hladinu je možný vďaka stlačeniu chladiva v kompresore, keď sa teplota zvýši. Tento princíp funguje dokonca aj v studených lokalitách do -20 stupňov, čerpadlo energiu v danom mieste ešte viac ochladí, čím jej odoberie dostatok tepla, s ktorým ďalej pracuje.

Tepelné čerpadlo je navyše jediným zdrojom tepla, ktorý dokáže objekt nielen vykúriť, ale počas horúceho leta aj vychladiť.

Kde všade môžete využiť tepelné čerpadlo

Vypnutie zdroja, ktorý nám ohrieva vodu v zásobníkoch, má zrejme najvýznamnejší vplyv na šetrenie energií v lete. To platí aj počas dovolenky, bez ohľadu na to, či je voda ohrievaná elektricky alebo ze

Tepelné čerpadlá sa využívajú vo všetkých typoch budov – v rodinných domoch, administratívnych stavbách, dokonca aj v obytných domoch. Avšak, ich inštaláciu by ste mali zvážiť v starých, nezateplených objektoch, v ktorých je predpokladaný veľký únik tepla. Odborníci odporúčajú najprv zateplenie domu, prípadne výmenu okien, v opačnom prípade by ste museli investovať do výkonnejšieho a finančne náročnejšieho zariadenia.

Tepelné čerpadla sú zbytočné aj pri opačnom type stavieb – pasívne domy a moderné budovy s nízkou spotrebou, pre ktoré je ďalšia investícia do čerpadiel nerentabilná.

Aká je návratnosť?

Návratnosť tepelného čerpadla závisí od mnohých faktorov, špecialisti ju odhadujú na priemerne 4 až 10 rokov. Pokiaľ sa vám podarí získať dotáciu na obstaranie tepelného čerpadla od štátu, návratnosť sa vám, samozrejme, skracuje.

Na návratnosť má vplyv aj to, akým palivom kúrite. Pokiaľ využívate elektrinu a ako zdroj elektrický kotol, tepelné čerpadlo vám môže pomôcť ušetriť až 2/3 nákladov na kúrenie. Pri plyne sa náklady na kúrenie znížia maximálne o polovicu.
Ak kúrite drevom, nepodarí sa vám usporiť viac ako ¼ pôvodných nákladov, preto v tomto prípade skúste usporiť energiu radšej iným spôsobom (napríklad pomocou solárnych panelov alebo lepšieho zateplenia).

Lepšiu úsporu ako s radiátormi dosahujú tepelné čerpadlá v kombinácii s podlahovým alebo stropným vykurovaním. Pri takom spôsobe stačí vodu zohriať na 35 stupňov, na rozdiel od radiátorov, ktoré vyžadujú aspoň 50-stupňovú vodu.

klimatizacia

Typy tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá delíme podľa toho, z akého zdroja teplo získavajú (zo vzduchu, vody alebo zeme) a na aké skupenstvo získanú energiu premieňajú (voda alebo vzduch). Rozlišujeme kombinácie:

Voda–voda

Tento typ tepelného čerpadla odoberá vodu z dostupného zdroja vody (z vodnej plochy – napr. jazera alebo z podzemných zásob, vrtu či studne). Jeho výhodou je pomerne vysoká úspora energie a nízke prevádzkové náklady. Nevýhodou je, že sa stavba musí nachádzať v blízkosti vody, prípadne je požadovaný výkop studne, čo znamená vyššie náklady.

Zem – voda

Takéto tepelné čerpadlo odoberá teplo zo zemného kolektora alebo vrtu. Ide o najefektívnejší typ tepelného čerpadla (vykurovací faktor sa počas roka nemení), navyše má aj najvyššiu životnosť. Je vhodný najmä v horských či podhorských oblastiach. Nevýhodné sú vysoké počiatočné náklady na vrt či odkrytie pôdy a tiež potreba jeho stálej údržby.

Vzduch – voda

Výhodou tepelných čerpadiel, ktoré získavajú teplo zo vzduchu, je ich jednoduchá inštalácia a nízka obstarávacia cena. Vhodné sú najmä pre teplejšie oblasti.
Nevýhodou pri vzdušných tepelných čerpadlách je ich menšia efektivita (znižovanie vykurovacieho faktora pri poklese teploty), a teda vyššie prevádzkové náklady na energie. Ďalšou nevýhodou je ich hlučnosť (najmä pri lacnejších typoch).

Vzduch – vzduch

Zariadenie funguje ako klimatizácia – ohrieva/ ochladzuje vonkajší vzduch a distribuuje ho cez vnútorné jednotky do objektu. Výhodou je nižšia cena a jednoduchá inštalácia, nevýhodou neschopnosť zohriať vodu a vysoká hlučnosť.

Plusy vs. mínusy tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá delíme podľa toho, z akého zdroja teplo získavajú (zo vzduchu, vody alebo zeme) a na aké skupenstvo získanú energiu premieňajú (voda alebo vzduch). Rozlišujeme kombinácie:

 • Úspora financií
 • Úspora energií – ekologický benefit
 • Možnosť získať dotáciu od štátu
 • Úspora financií
 • Úspora energií – ekologický benefit
 • Možnosť získať dotáciu od štátu
 • Vyššie vstupné náklady
 • V niektorých prípadoch náročnosť inštalácie a potreba pravidelnej kontroly zariadenia
 • Nevhodnosť pre každú stavbu
 • Vyššie vstupné náklady
 • V niektorých prípadoch náročnosť inštalácie a potreba pravidelnej kontroly zariadenia
 • Nevhodnosť pre každú stavbu

Tip: Pri výbere tepelného čerpadla si overte, či máte k dispozícii porovnateľné ukazovatele. Napríklad údaje o maximálnom výkone a výkonovom čísle (COP) sú často udávané pri rôznych prevádzkových alebo skúšobných podmienkach. Pri porovnávaní cien tepelných čerpadiel sa tiež nezabudnite uistiť, čo všetko je obsiahnuté v základnej cene ponúkaného systému. Rozdiely môžu byť zásadné. Súčasťou dodávky nemusí byť napríklad expanzná nádoba, trojcestný ventil, riadiaci člen obehového čerpadla, zásobník teplej vody, dohrievacia špirála, elektromer či dátové rozhranie.

Zaujímavosť: Konštruktér prvého tepelného čerpadla na svete bol Slovák Aurel Stodola. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody jazera.

O téme tepelných čerpadiel si môžete prečítať aj v Knižnici Ekofondu SPP, kde nájdete zaujímavé informácie aj o mnohých ďalších témach.