Ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa na základe rozhodnutí vo všeobecnom hospodárskom záujme od 1. januára 2024 nezmenia

Tlačové správy O SPP - aktuality 6. december 2023
Vláda Slovenskej republiky v záujme zmiernenia negatívnych dopadov trhových cien plynu na odberateľov plynu v domácnosti rozhodla, že prostredníctvom krízovej regulácie ponechá v roku 2024 časť regulovanej ceny za dodávku plynu zodpovedajúcej variabilnej sadzbe za odobratý plyn v jednotlivých tarifných triedach na rovnakej úrovni ako v roku 2023, teda bez zmeny.
IMG_8559-vybr-96dpi

Vláda Slovenskej republiky v záujme zmiernenia negatívnych dopadov trhových cien plynu na odberateľov plynu v domácnosti rozhodla, že prostredníctvom krízovej regulácie ponechá v roku 2024 časť regulovanej ceny za dodávku plynu zodpovedajúcej variabilnej sadzbe za odobratý plyn v jednotlivých tarifných triedach na rovnakej úrovni ako v roku 2023, teda bez zmeny. Zároveň by sa v zmysle verejne dostupných vyjadrení nemala meniť ani priemerná celková cena za združenú dodávku plynu s DPH, ktorá obsahuje aj ceny za distribúciu plynu a prepravu plynu pre domácnosti.

Praktické informácie pre zákazníkov SPP

Ceny za dodávku plynu a elektriny pre domácnosti a podmienky ich uplatňovania platné od 1. januára 2024  budú zverejnené na webovej stránke SPP www.spp.sk, v časti Domácnosti – plyn a Domácnosti – elektrina. Informácie je možné získať aj na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363, v pracovných dňoch od 8.00 h do 18.00 h alebo v ktoromkoľvek z 20-tich Zákazníckych centier SPP na celom Slovensku.

SPP znížil ceny za dodávku elektriny a plynu pre neregulovanú časť zákazníkov

SPP od 1. decembra 2023 zároveň znížil cenníkovú cenu pre neregulovaný segment dodávky plynu aj elektriny v kategórii Podnikatelia – maloodber. Cena plynu za službu súvisiacu s obchodníkom vo variabilnej zložke klesla o 8,40 % a cena silovej elektriny o 12 %. V tomto roku ide už v poradí o piate zníženie cien za dodávku elektrickej energie a štvrté zníženie za dodávku plynu. K ďalšiemu zníženiu cien energií pre tento segment príde od 1. januára 2024.