Ekofond SPP vyhlasuje Súťaž o fotovoltiku na školy

Tlačové správy SPP Podporuje O SPP - aktuality 8. september 2023
Ekofond SPP vyhlasuje dňa 7. septembra 2023 prvý ročník Súťaže o fotovoltiku na školy, ktorý organizuje spoločne so svojím zriaďovateľom, spoločnosťou SPP.
Ekofond-sutaz-fotovoltika-na-skoly-1080x1080

Ekofond SPP vyhlasuje dňa 7. septembra 2023 prvý ročník Súťaže o fotovoltiku na školy, ktorý organizuje spoločne so svojím zriaďovateľom, spoločnosťou SPP. Víťazná škola získa fotovoltické (fotovoltaické) panely s kompletnou inštaláciou.  Cieľom súťaže je podporiť rozvoj a povedomie o využití obnoviteľných zdrojov energie  a s nimi spojenú ochranu životného prostredia.

Súťaž o fotovoltiku na školy je určená pre základné a stredné školy, ktoré sú odberateľmi elektriny od SPP a zároveň majú záujem zlepšiť svoju energetickú a aj finančnú bilanciu výdavkov za energiu. Víťaz súťaže získa lokálny fotovoltický zdroj v hodnote do 35 000 eur zadarmo. Súťaž bude prebiehať dvojkolovo. V prvom kole budú mať školy príležitosť registrovať sa prostredníctvom online formulára zverejneného na webstránke https://ekofondspp.egrant.sk až do 15. 10. 2023, do polnoci. Registrácia škôl do súťaže je možná len elektronicky. Následne, na základe vopred určených a zverejnených kritérií, určí odborná komisia troch finalistov, reprezentujúcich tri regióny Slovenska – západ, stred a východ. Títo finalisti budú dňa 1. 11. 2023 predstavení na web stránke vyhlasovateľa súťaže a verejnosť bude môcť svojím hlasovaním určiť víťaza. Súťažiace školy, ktoré sa umiestnia na 2. a 3. mieste v počte hlasov verejnosti, získajú laserovú rezačku poháňanú fotovoltickým panelom, v hodnote do 3 500 eur.

Nepovšimnutá však neostane ani hlasujúca verejnosť, ktorá bude môcť za tú „svoju“ školu hlasovať maximálne raz denne z jednej mailovej adresy. Po skončení hlasovania bude vyžrebovaných 20 hlasujúcich, ktorí získajú solárnu nabíjačku v hodnote do 100 eur.

V záujme znižovania emisií skleníkových plynov a dosiahnutia uhlíkovej neutrality v roku 2050, a v súlade so záväzkami OSN a EÚ, je potrebné znižovať spotrebu fosílnych palív a nahrádzať ich obnoviteľnými zdrojmi energie či inými bezemisnými zdrojmi. Poskytovanie podpory školám v podobe pomoci v procese zvyšovania ich energetickej efektívnosti, v rozvoji vzdelávacieho procesu prostredníctvom digitalizácie, implementácie moderných technológií a produktov a služieb umocňuje dopad nášho aktívneho prístupu k eliminácii negatívnych vplyvov na kvalitu životného prostredia.

Do procesu podpory škôl sa zapojili aj tí, ktorí sa kúpou vybraných produktov a služieb od SPP rozhodli znížiť svoju spotrebu energie a emisie CO2, a podporiť aj spoločné aktivity SPP a Ekofondu SPP zamerané na rozvoj fotovoltiky na školách.

Jednou z foriem tejto podpory je aj Súťaž o fotovoltiku na školy.

Podpora vzdelávania smerujúceho k ochrane životného prostredia je základom aktivít neziskovej organizácie Ekofond SPP. Preto Ekofond SPP realizuje viacero programov smerujúcich k rozvoju a inovácii vzdelávacieho procesu, a to na všetkých úrovniach školstva. Primárne sú tieto aktivity zamerané na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie a s tým súvisiacu ochranu životného prostredia. Viac informácií o projektoch a súťažiach Ekofondu SPP, vrátane množstva vzdelávacích materiálov a animácií o úsporách a využití rôznych zdrojov energie, či už tých klasických alebo tých obnoviteľných, nájdu záujemcovia na www.ekofondspp.sk alebo priamo vo virtuálnej knižnici – https://kniznica.prebuducnost.sk.

Všetky bližšie informácie o súťaži nájdu záujemcovia na www.fotovoltikanaskoly.ekofondspp.sk.