Ako môžem uhrádzať platby?

Faktúry a platby 20. október 2022

Spôsob úhrady preddavkov, vyrovnanie preplatku a nedoplatku si vopred dohodnete s SPP v zmluve. Dodržanie výberu je dôležité kvôli správnemu priradeniu vašich platieb k platobným dokladom.

Platby môžete realizovať takto:

  • Inkasom
  • Príkazom na úhradu na účet SPP (opakovaný jednorazový platobný príkaz, trvalý príkaz)
  • Platobným príkazom SIPO

Opakované prevodné príkazy vám odporúčame uhrádzať jednoducho cez portál Moje SPP.