Ako nakladať efektívne s vodou?

Energetické poradenstvo 15. november 2022

Uprednostnite sprchovanie pre kúpaním. Kúpeľ je trikrát drahší ako šesť minút trvajúce sprchovanie.

Pri sprchovaní používajte úspornú sprchovaciu hlavicu, pretečie ňou menej vody s rovnakým efektom. Na vodovodných batériách využite šetriče vody (tzv. perlátory).

Používajte moderné pákové zmiešavacie batérie. Jednoducho sa ovládajú a dokážu okamžite namiešať vodu s požadovanou teplotou. Ich použitím je možné ušetriť až 40 % vody.

Dajte si nainštalovať úsporné splachovače s dvojitým dávkovaním vody alebo so systémom STOP.

Umývať riad v tečúcej vode nie je hospodárne.

Dbajte na dobré tesnenie vodovodných batérií. Kvapkajúcim kohútikom môže za mesiac odtiecť aj viac ako 180 litrov vody.