Ako požiadať SPP o zmenu dodávateľa elektriny?

Elektrina 24. november 2022

Požiadajte o uzavretie zmluvy jedným z nasledovných spôsobov:

  • Pripravte si FAKTÚRU alebo aktuálnu ZMLUVU o združenej dodávke elektriny so súčasným dodávateľom.
    Potrebujete z nej zistiť informácie ako:
    – EIC kód,
    – výšku ročnej spotreby elektriny.
  • Požiadajte o uzavretie zmluvy jedným z nasledovných spôsobov:
  • Počkajte, kým vám doručíme návrh zmluvy a splnomocnenie, ktoré oprávni SPP podať výpoveď vášmu súčasnému dodávateľovi.
  • Dokumenty si pozorne prečítajte a podpísané vráťte kuriérovi alebo zašlite na adresu SPP.