Ako požiadať SPP o zmenu dodávateľa elektriny?

Elektrina 24. november 2022

Ako požiadať SPP o zmenu dodávateľa elektriny?

  1. Pripravte si FAKTÚRU alebo aktuálnu ZMLUVU o združenej dodávke elektriny so súčasným dodávateľom.
    Potrebujete z nej zistiť informácie ako: EIC kód, výšku ročnej spotreby elektriny.
  2. Požiadajte o uzavretie zmluvy jedným z nasledovných spôsobov:
  1. Počkajte, kým vám doručíme návrh zmluvy a splnomocnenie, ktoré oprávni SPP podať výpoveď vášmu súčasnému dodávateľovi.
  2. Dokumenty si pozorne prečítajte a podpísané vráťte kuriérovi alebo zašlite na adresu SPP.