Ako pripravíte ročné vyúčtovanie?

Faktúry a platby 20. október 2022

Ročné vyúčtovanie vznikne porovnaním príjmov, ktoré sme od vás získali v podobe preddavkov, a finančnej hodnoty, ktorú by ste mali zaplatiť za skutočne odobraté množstvo plynu a elektriny.

Skutočne odobraté množstvo spotrebovanej energie získame odpočtom.

Výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok.