Ako prostredníctvom Ecofee od SPP podporujete využívanie elektriny z obnoviteľných zdrojov?

Zelené služby 20. december 2023

V rámci zelenej služby Ecofee od SPP podporujete využívanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.

Ako to funguje?
SPP vykupuje elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) od približne 2 000 výrobcov z celého Slovenska.

K takto získanej elektrine nakupuje SPP záruky pôvodu elektriny z OZE pre každého zákazníka, ktorý sa rozhodne pre službu Ecofee od SPP. SPP nakupuje záruky pôvodu elektriny z OZE v množstve zodpovedajúcom 1 MWh na jednu službu Ecofee od SPP.

Výroba elektriny z OZE je šetrnejšia k životnému prostrediu a môžeme ju vyrábať tak dlho, ako sa budú tieto zdroje obnovovať. Aj výroba elektriny z OZE však má vplyvy na životné prostredie, spojené s výrobou alebo vyraďovaním technológií potrebných na výrobu elektriny z OZE. Najšetrnejšia k životnému prostrediu je tá elektrina, ktorá sa vôbec nespotrebuje. Preto aj v prípade využívania Ecofee of SPP platí, že elektrinu treba využívať efektívne a čo najviac znižovať nielen spotrebu elektriny ale aj iných energií.

Vďaka službe Ecofee od SPP môže mať aj vaša domácnosť 1 MWh elektriny z OZE a zároveň podporiť inštaláciu fotovoltických panelov na školách. Ecofee od SPP nenahrádza štandardnú platbu za dodávku elektriny a platia sa dodatočne nad rámec štandardnej platby za dodávku elektriny.