Ako si viem overiť, že využívam elektrinu z obnoviteľných zdrojov (OZE)?

Zelené služby 11. november 2022

Riešenie na rozlíšenie pôvodu elektrickej energie v zásuvke neexistuje. Technicky to nie je možné.

Avšak systém záruk pôvodu umožňuje priradiť špecifické množstvo elektriny vyrobenej z OZE k spotrebe u konkrétneho zákazníka. Zároveň garantuje, že:

  • každá záruka pôvodu a k nej prislúchajúca elektrina z OZE je vo vzťahu k dodávke a spotrebe elektriny u zákazníka „použitá“ len raz
  • SPP vo vyúčtovacej faktúre uvádza, aký podiel elektriny z celkovej dodávky predstavuje elektrina z OZE.