Ako si viem overiť, že využívam elektrinu z obnoviteľných zdrojov (OZE)?

Zelené služby 11. november 2022

Riešenie na rozlíšenie pôvodu elektrickej energie v zásuvke neexistuje. Technicky to nie je možné.

Predaj elektriny z OZE upravuje Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby prostredníctvom tzv. záruk pôvodu elektriny vyrobenej z OZE.

Systém záruk pôvodu, stanovený v súlade s týmto zákonom, umožňuje priradiť špecifické množstvo elektriny vyrobenej z OZE k spotrebe u konkrétneho zákazníka. Zároveň garantuje, že:

  • každá záruka pôvodu a k nej prislúchajúce množstvo elektriny z OZE je vo vzťahu k dodávke a spotrebe elektriny u zákazníka „použitá“ len raz
  • SPP vo vyúčtovacej faktúre uvádza, aký podiel elektriny z celkovej dodávky predstavuje elektrina z OZE.

V zmysle tohto zákona sa preto SPP v rámci služieb Čistá elektriny od SPP a Ecofee od SPP zaväzuje nakúpiť pre každého zákazníka záruky pôvodu elektriny z OZE zodpovedajúce množstvu elektriny v MWh stavenému v cenníku (napr. 1 MWh).

Register záruk pôvodu vedie spoločnosť OKTE, a.s., ktorá je nezávislým organizátorom trhu s elektrinou v Slovenskej republike, ktorá zabezpečuje dohľad nad tým, že každá záruka je „použitá“ práve raz. Aby bol systém funkčný, obdobné spoločnosti vedú register záruk v každej krajine EÚ.