Ako vie SPP zistiť moju historickú spotrebu?

Sútaž Úspora 19. december 2022

Ak ste náš zákazník minimálne od roku 2020, vieme ju nájsť v našom zákazníckom systéme. Ak nie ste náš zákazník, je pri vypĺňaní formulára potrebné priložiť sken vašej vyúčtovacej faktúry za posledné 12-mesačné fakturačné obdobie od vášho predchádzajúceho dodávateľa.