Akú sadzbu si vybrať?

Elektrina 16. november 2022

Dodávateľ elektriny uplatňuje na odbernom mieste sadzbu dodávky, ktorá zodpovedá sadzbe evidovanej distribučnou spoločnosťou. Na základe spôsobu merania a účelu využitia rozdeľujeme sadzby na:

Jednotarifné sadzby

Princípom jednotarifnej sadzby je, že cena elektriny je rovnaká bez ohľadu na to, kedy ju počas dňa alebo týždňa spotrebujete.

DD1

Je vhodná pre odberné miesta s nižšou spotrebou (napr. chaty, garáže, záhrady).

DD2

Odporúčame ju pre odberné miesta s vyššou spotrebou (napr. rodinné domy, byty – odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody).

Dvojtarifné sadzby 

Dvojtarifné sadzby sú vhodné pre odberateľov, ktorí vedia spotrebovať podstatnú časť elektriny v čase nízkej tarify (NT). Odporúčame o nich uvažovať pri viac ako 40%-tnom využití spotreby elektriny v čase NT.

DD3

Je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s nižšou spotrebou elektriny.

DD4

Využíva sa najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s vyššou spotrebou elektriny.

DD5

Sadzba je určená pre odberné miesta vybavené elektrickým priamovýhrevným vykurovaním.

DD6

Sadzba je určená pre odberné miesta vybavené tepelným čerpadlom.

DD7

Je vhodná pre odberná miesta typu chát, chalúp a podobne, teda pre odberné miesta s víkendovou prevádzkou.

Sadzba sa poskytuje iba na strednom Slovensku.

DD8

Je vhodná pre domácnosti s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s vysokou spotrebou elektriny.

Sadzba sa poskytuje iba na strednom Slovensku.

Viacpásmová sadzba

DD9

Sadzba je určená pre odberné miesto s nainštalovaným inteligentným meracím systémom.

Vyberte si pre vás ideálnu sadzbu prepočtom na kalkulačke

Vypočítať si výšku preddavkov