Aký druh tarify si vybrať?

Plyn 16. november 2022

Pre výber tarify je dôležitá výška ročného odberu zemného plynu. Na základe stanovených rozpätí môžete využiť tarify M1 – M8.

Každému druhu tarify zodpovedá príslušná fixná mesačná sadzba a sadzba za odobratý plyn. Celú dodávku plynu za fakturačné obdobie vám oceníme sadzbami podľa dohodnutého druhu tarify.

Druhy taríf

M1

Druh tarify je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 0 do 2 138 kWh vrátane (približne od 0 do 200 m3 vrátane).

M2

Druh tarify je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 2 138 do 18 173 kWh vrátane (približne od 200 do 1 700 m3 vrátane).

M3

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 18 173 do 42 760 kWh vrátane (približne od 1 700 do 4 000 m3 vrátane).

M4

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 42 760 do 69 485 kWh vrátane (približne od 4 000 do 6 500 m3 vrátane).

M5

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 69 485 do 85 000 kWh vrátane (približne od 6 500 do 7 951 m3 vrátane).

M6

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 85 000 do 100 000 kWh vrátane (približne od 7 951 do 9 355 m3 vrátane).

M7

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 100 000 do 300 000 kWh vrátane (približne od 9 355 do 28 064 m3 vrátane).

M8

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 300 000 kWh do 641 400 kWh vrátane (približne od 28 064 do 60 000 mvrátane).

Vypočítať si výšku preddavkov