Akým spôsobom fungujú uhlíkové kredity, ktoré SPP využíva?

Zelené služby 11. november 2022

Cieľom uhlíkových kreditov je umožniť nepriame kompenzovanie už vytvorenej uhlíkovej stopy prostredníctvom investovania do aktivít iných subjektov, napr. výsadby stromov, zamedzenia odlesňovaniu alebo výstavby nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

SPP prostredníctvom uhlíkových kreditov v rámci služieb Uhlíková stopka od SPP a Uhlíková 100 podporuje len také projekty, ktoré dosiahli medzinárodnú certifikáciu „Verified Carbon Standard“ alebo „Gold Standard for the Global Goals“. V súčasnosti ide o nasledujúce aktivity:

  • Projekt REDD v Brazílii, zameraný na zabránenie odlesňovaniu
  • Projekt výroby elektrickej energie vo veternej elektrárni v Indii
  • Projekt výroby elektrickej energie v solárnej elektrárni na severe Indie
  • Projekt výroby elektrickej energie v solárnej elektrárni na juhovýchode Indie
  • Projekt zachytávania metánu a výroby elektrickej energie v čističke odpadových vôd v Bulharsku