Čím je výnimočná Čistá elektrina od SPP?

Zelené služby 11. november 2022

Zelená služba Čistá elektrina od SPP prispieva k podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Ako to funguje?

SPP vykupuje elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) od približne 2 800 výrobcov z celého Slovenska.

K takto získanej elektrine nakupuje SPP záruky pôvodu elektriny z OZE pre každého zákazníka, ktorý sa rozhodne pre službu Čistá elektrina od SPP. SPP nakupuje záruky pôvodu elektriny z OZE v množstve zodpovedajúcom zákazníkom spotrebovanej elektriny.

Výroba elektriny z OZE je šetrnejšia k životnému prostrediu a môžeme ju vyrábať tak dlho, ako sa budú tieto zdroje obnovovať.

Vďaka službe  Čistá elektrina od SPP môže mať aj vaša domácnosť elektrinu z OZE len za 2 eurá mesačne. Okrem tejto sumy platíte štandardné platby za dodávku elektriny.