Čím je výnimočná Čistá elektrina od SPP?

Zelené služby 11. november 2022

Zelená služba Čistá elektrina od SPP prispieva k podpore využívania elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.

Ako to funguje?

SPP vykupuje elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) od približne 2 000 výrobcov z celého Slovenska.

K takto získanej elektrine nakupuje SPP záruky pôvodu elektriny z OZE pre každého zákazníka, ktorý sa rozhodne pre službu Čistá elektrina od SPP. SPP nakupuje záruky pôvodu elektriny z OZE v množstve zodpovedajúcom 1 MWh na jednu službu Čistá elektrina od SPP.

Výroba elektriny z OZE je šetrnejšia k životnému prostrediu a môžeme ju vyrábať tak dlho, ako sa budú tieto zdroje obnovovať. Aj výroba elektriny z OZE však má vplyvy na životné prostredie, spojené s výrobou alebo vyraďovaním technológií potrebných na výrobu elektriny z OZE. Najšetrnejšia k životnému prostrediu je tá elektrina, ktorá sa vôbec nespotrebuje. Preto aj v prípade využívania služby Čistá elektrina od SPP platí, že elektrinu treba využívať efektívne a čo najviac znižovať nielen spotrebu elektriny ale aj iných energií.

Vďaka službe Čistá elektrina od SPP môže mať aj vaša domácnosť 1 MWh elektriny z OZE len za 2 eurá mesačne. Vďaka službe Čistá elektrina S od SPP za 4 eurá mesačne tiež podporíte inštaláciu fotovoltických panelov na školách. Čistá elektrina od SPP ani Čistá elektrina S od SPP nenahrádzajú štandardnú platbu za dodávku elektriny a platia sa dodatočne nad rámec štandardnej platby za dodávku elektriny.