Čo je faktúra a kedy mi ju doručíte?

Faktúry a platby 20. október 2022

Faktúrou nazývame doklad s vyúčtovaním dodávky elektriny a plynu, prípadne iných služieb.

Na základe odpočtu spotreby energií a prepočtu uhradených preddavkov prebehne spravidla každých 12 mesiacov vyúčtovanie za odobraté služby. Celý proces uzatvára fakturácia s vystavením vyúčtovacej faktúry.

Výsledkom fakturácie môže byť preplatok alebo nedoplatok.