Kde a ako vyberáte územia, v ktorých vysádzate stromy?

Zelené služby 11. november 2022

Kde a ako vyberáte územia, v ktorých vysádzate stromy?

Našou snahou je pomáhať zalesňovať chránené územia, najmä tie zasiahnuté veternou kalamitou z 19. novembra 2004. Len tak dokážeme zabezpečiť, že v budúcnosti stromy nebudú vyťažené a pomôžeme kompenzovať uhlíkovú stopu v budúcnosti.

Tomuto cieľu sme prispôsobili aj výber partnerov, s ktorými sme výsadbu realizovali. Podmienka výsadby v územiach zasiahnutých kalamitou bola jednou z podmienok obstarávania tejto služby. Napriek tomu, že SPP nie je verejným obstarávateľom, uplatňuje postupy napĺňajúce princípy smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ a Zákona o verejnom obstarávaní. Proces obstarávania preto prebiehal v súlade s princípmi transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, proporcionality, efektívnosti a hospodárnosti.

Pomôžte nám zalesniť ďalšie územia Slovenska. Využite službu Uhlíková stopka od SPP.