Kedy býva odpočet a kto ho realizuje?

Faktúry a platby 20. október 2022

Odpočet je potrebné zrealizovať na konci tzv. odpočtového cyklu. Mesiac v roku, v ktorom sa u vás realizuje odpočet (koniec odpočtového obdobia), stanovia distribučné spoločnosti.

Distribučné spoločnosti sú zodpovedné aj za realizáciu odpočtu. Preto sa môže stať, že budete mať stanovené rôzne termíny pre odpočet elektriny a plynu.

Distribučné spoločnosti:

Plyn:          SPP – distribúcia, a.s.

Elektrina: Západoslovenská distribučná, a.s.

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Východoslovenská distribučná, a.s.