Kedy mám požiadať o zmenu výšky preddavkov?

Faktúry a platby 20. október 2022

Zvýšenie preddavkov vám odporúčame v prípade, ak sa vaša spotreba počas roka výrazne zvýši (napr. kúpou ďalšieho spotrebiča alebo zariadenia do domácnosti, narodením dieťaťa a podobne).

Zníženie preddavkov vám odporúčame v prípade, ak sa vaša spotreba počas roka výrazne zníži (napr. zmeníte účel využívania energie a podobne).

V prípade, ak budete mať v ročnom vyúčtovaní nedoplatok alebo veľký preplatok, automaticky vám upravíme výšku preddavkov pre nasledujúce obdobie.