Koľko energie treba ušetriť, aby som bol/bola v žrebovaní?

Sútaž Úspora 19. december 2022

V mesiaci, v ktorom dostanete vyúčtovaciu faktúru, vyhodnotíme vašu spotrebu za posledných 12 mesiacov. Ak bude aspoň o 15 % nižšia ako na predchádzajúcej vyúčtovacej faktúre (za predchádzajúcich 12 zúčtovacích mesiacov), zaradíme vás do žrebovania.