Ktorý zákon rieši podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE)?

Zelené služby 11. november 2022

Predaj elektriny z OZE rieši Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

V zmysle tohto zákona sa SPP zaväzuje nakúpiť pre každého zákazníka záruky pôvodu elektriny z OZE zodpovedajúce množstvu ním spotrebovanej elektriny.