Prepis z firmy na domácnosť

Životné situácie 10. november 2022

Pri zmene nájmu potrebujete získať súhlas predchádzajúceho zákazníka, ako aj majiteľa nehnuteľnosti.

Čo potrebujete SPP predložiť spolu so žiadosťou?

  • výpis z Obchodného registra SR

Ako mám požiadať o prepis nehnuteľnosti?

  1. Spoločne s predchádzajúcim majiteľom online cez portál Moje SPP
  2. Doručte nám vyplnenú žiadosť (preklik na dokument) so všetkými prílohami

Žiadosť musí byť podpísaná vami aj predchádzajúcim zákazníkom