Som nový nájomník nehnuteľnosti

Životné situácie 13. november 2022

Pri zmene nájmu potrebujete získať súhlas predchádzajúceho zákazníka, ako aj majiteľa nehnuteľnosti .

Čo potrebujete SPP predložiť spolu so žiadosťou?

  • doklad o práve užívať nehnuteľnosť (kópia nájomnej zmluvy, písomný súhlas vlastníka)

Ako mám požiadať o prepis nehnuteľnosti?

  1. Spoločne s predchádzajúcim majiteľom online cez portál Moje SPP
  2. Doručte nám vyplnenú žiadosť (preklik na dokument) so všetkými prílohami
  1. e-mailom na adresu zakaznickalinka@spp.sk
  2. osobne do ktoréhokoľvek Zákazníckeho centra SPP

Žiadosť musí byť podpísaná vami aj predchádzajúcim zákazníkom