Ján Koválik • Tak si tu žijeme...

Galerie - expozice 7. apríl 2017
2249_Kovalik1

07. 04. 2017 – 31. 05. 2017

Mnohofigurálne a viac dejové obrazové plochy talentovaného slovenského autora zobrazujú morálku a etiku, hovoria o dobrých a zlých vlastnostiach dnešných ľudí, avšak nie hanlivo. Snažia sa skôr úsmevným spôsobom vyvolať zamyslenie u diváka. Inšpiráciou pre autora je ľudská realita, ktorú zobrazuje do hravej kompozície. V obrazoch je ukrytá určitá myšlienka, názor, možno humorný nadhľad na naše ľudské konanie. Autor nechce moralizovať, skôr s úsmevom poukázať na oblasti krásneho života, ktoré nechceme vidieť.

V Galérii SPP môžeme potvrdiť stúpajúci záujem verejnosti o súčasné slovenské umenie. Aj obrazy Jána Koválika potvrdzujú skvelú úroveň našich umelcov, v ktorých vizuálne príťažlivé a zhovorčivé umenie púta sugestívnou schopnosťou maliara „vmaľovať“ do nich človeka, ľudí a ich príbehy. V návštevníkoch vyvolávajú sebareflexiu a pohľad do vlastného vnútra. A preto každý ocení, že autor s nadhľadom rozpráva o ľudských vzostupoch a pádoch a odzrkadľuje v nich zbierku úsmevných, ale aj vážnych ľudských životných momentov.