Jana Čepa • spoMaľovanie času

Nezaradené 6. marec 2013

06. 03. 2013 – 29. 03. 2013

Kurátor výstavy: Xénia Lettrichová

Výstava v Galérii SPP – spoMalovanie času

Bratislava, 5. marec 2013 – Slovenská výtvarníčka Jana Čepa zajtra predstaví svoje umelecké diela v Galérii SPP. Výstava s názvom spoMalovanie času potrvá do 29. marca 2013.

Mladá výtvarníčka Jana Čepa svojimi obrazmi analyzuje vonkajší svet a vzdáva poctu banálnosti. Obrazové zobrazenia tvoria výseky skutočnosti – detaily, bežne zanikajúce v komplexnom vnímaní celku ich domovského, z ktorého sú tentoraz izolované a realizované ako samostatné celky prostredia (napr. Mesiac, ktorý svieti cez deň, lietadlo v diaľke, farba oblohy odvodená z toho istého odtieňa modrej, ale v inej fáze dňa). V niektorých momentoch prechádzajú jej obrazy plynule do sveta abstrakcie, kde čistá plocha farby predstavuje substanciu, sugerujúcu významy, prípadne aj iné obsahy.

Autorka pohľady do krajiny často zaznamenáva z vyššej perspektívy, ako symbolické odpútanie sa od zeme a sveta hmotných artefaktov. Kladie dôraz na perspektívu vzťahu človeka a prostredia, rozľahlosť krajiny, či skúsenosť s priestorom ako takým. V dielach sa rozohráva hra s divákom a stereotypným vnímaním každodennosti. Kurátorkou výstavy je Xénia Lettrichová.

Individuálne výstavy
2012 – Vertikálne horizonty Galéria Fontána, Pieštany
2011 – Clerestory Batelier, Bratislava
2010 – Uhly pohľadu Galéria GUBA, Bratislava
2007 Apollo Business Centre, Bratislava
2006 Aupark, Bratislava
Stála expozícia Hotel TOLIAR, Štrbské Pleso, High Tatras

Skupinové výstavy
2013 – for4 Galéria Fontána, Pieštany
2012 – Women Kressling Gallery, Bratislava
2012 – Maľba dovnútra Turčianska Galéria, Martin
2011 – Young art show Dom umenia, Pieštany
2011 – Retrospektrum Tatranská galéria, Poprad
2011 – K.L.A.S.I.K. Doprastav, Bratislava
2010 – Ateliér maľby, Koceľova 23 Dom umenia, Bratislava
2010 – Ateliér maľby, Koceľova 23 Nitrianska galéria, Nitra
2010 – Ateliér maľby, Koceľova 23 Galéria M. A. Bazovského, Trenčín
2008 – Dialog 02 Natura Morta PF 01 Gallery, Bratislava
2007 – Návrat do krajiny Prokop Gallery, Pezinok
2003-2007 – Výstava študentov VŠVU Barónka, výstavná sieň, Kežmarok

Mgr. art. Jana Čepa (www.janacepa.sk) sa narodila v roku 1981. V rokoch 2003 – 2008 študovala u prof. Bergera a v roku 2009 u Mgr. Art. Klaudia Kosziba, Art. D. V roku 2009 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. V roku 2007 sa zúčastnila na maliarskom sympóziu “Back to the Countryside” v obci Malá Franková a v roku 2012 na maliarskom sympóziu „for4“ v Štrbskom Plese. Žije a tvorí v Bratislave.