Kata Kissoczy a Stano Bubán • SOCHY OBRAZY

Galerie - expozice 6. február 2013
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

06. 02. 2013 – 01. 03. 2013

Kurátor výstavy: Mária Nepšinská

Výstava v Galérii SPP – SOCHY OBRAZY

Bratislava, 4. február 2013 – Slovenskí výtvarníci Kata Kissoczy a Stano Bubán zajtra spoločne predstavia svoje umelecké diela v Galérii SPP. Výstava s názvom SOCHY OBRAZY potrvá do 1. marca 2013.

Kata Kissoczy a Stano Bubán spoločne predstavia najnovšie umelecké práce z posledných troch rokov. Kata Kissoczy vystaví železné figurálne a abstraktné plastiky, vytvárané laserovým rezaním a zváraním oceľového odpadu, v ktorých plynule prechádza z figurálnych do abstraktných tvarov. Hranica medzi nimi nie je dôležitá, pretože dôraz je položený na optické a tvarové vlastnosti tej ktorej sochy. Autorka s ľahkosťou narába s kovovým materiálom, ktorého štruktúru udávajú strojovo vyrezané plochy alebo dizajnuje vlastné mobily, ktoré roztáča ľudská energia či mohutné železné reťaze. Často využíva aj moment tieňohry, ktoré na steny vrhajú vibrujúce tiene. Dôležitým elementom je fenomén plynúceho času sprítomnený v podobe presýpacích hodín. Novšie zvárané plastiky sú výsledkom starostlivého výberu nájdených kovových kusov z ateliéru, v ktorom práve pracuje: Rodina, Budha, Indián.

Stano Bubán vystaví figurálne maľby a kovové grafiky s alegorickými a kritickými príbehmi, ktoré presahujú akúkoľvek dočasnosť maliarskej anekdoty, lebo majú potenciál zamyslenia sa nad stavom súčasného sveta. V súčasnosti je jeho prejav skôr odpoveďou na gýčový svet obrazov okolo nás. Autor sa vracia k starým maliarskym technikám a námetom. Autor sa vo svojich grafikách prihovára príbehom. Veľkorozmerné kovové platne, na ktorých je príbeh prevedený rôznymi technikami brúsenia, zvýrazňuje novozískanú poetiku grafického vyjadrovania, ale aj v objavovaní dnes tak zapovedaných žánrov ako je ženský akt, portrét, či krajinomaľba. Nebojí sa akceptovať aj tie kapitoly dejín umenia, ktoré neprešli sitom moderného umenia preto, lebo možno práve tie zabudnuté môžu byt ich obohatením.
Kurátorkou výstavy je Mária H. Nepšinská.

Kata Kissoczy sochárka, dizajnérka a scénografka patrí k strednej generácii výtvarníkov. V roku 1975 vyštudovala Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor užitá maľba u prof. Fila. V roku 1980 absolvovala štúdium scénografie na DAMU v Prahe. Už počas štúdia začala jej spolupráca s filmovými ateliérmi Barrandov v Prahe a Koliba v Bratislave, neskôr pôsobila ako scénografka divadla HADI Brno a Prostějov. V roku 1980 založila alternatívny priestor Dolínecká Praha, kde organizovala výstavy – spolu s novou slovenskou fotografickou vlnou v Prahe, divadlo, koncerty, párty. V druhej polovici 80-tych rokov bola členkou skupiny mladých slovenských výtvarníkov oscilujúc medzi Bratislavou a Prahou. Skupina Exteriér sa veľmi radikálne prezentovala na svojich najmä plenérových výstavách. V roku 1984 založila vlastné štúdio a dielňu ARTPUZZLE. Dlhší čas pôsobila v Holandsku aj New Yorku, kde absolvovala študijný pobyt. Od 90-tych rokov sa pravidelne zúčastňuje umeleckých veľtrhov a výstav v Nemecku, USA, Francúzsku, Holandsku. Za svoju tvorbu získala Čestné uznanie WCC Bratislava (1986) a Bavorskú štátnu cenu za dizajn (1995). V roku 1996 v Prahe otvorila Galériu ART PUZZLE. Mnohé z jej diel sú zastúpené v zbierkach SNG Bratislava, UMPRUM Museum Praha, Neue Sammlung Museum Angewandte Kunst Mníchov, Museum fur Kunst und Gewerbe Hamburg, v domácich a zahraničných súkromných zbierkach. V roku 2008 založila Ateliér.EM, kde od roku 2009 organizuje výtvarné sympóziá SEM (Medzinárodné výtvarné sympózium Hommage à Erna Masarovicová), vydáva publikácie. Venuje sa dizajnu, sochárstvu, inštalácii a šperku. Žije v Bratislave a v Prahe.

Stano Bubán patrí medzi profilové maliarske osobnosti 80-tych rokov. Narodil sa v roku 1961 v Sečovciach. V roku 1986 vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení monumentálnej maľby u docenta J. Kresilu a profesorky E. Lehotskej. Od roku 1995 pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Po úspešnom zakončení habilitačného procesu na Akadémii výtvarných umení v Prahe bol v roku 2002 menovaný docentom. V roku 1996 získal cenu Ex Aequo na Bienále grafiky v Štátnej galérii v Banskej Bystrici a prvú cenu na Medzinárodnom trienále akvarelu Novohradského múzea a galérie v Lučenci v roku 2004. V roku 2011 mu bola udelená cena hejtmana Juhočeského kraja na výstave Intersalon v Písku. V roku 2012 získal hlavnú cenu na európskej výstave grafiky “Towards a Europe of Culture and Solidarity”. Vystavoval na mnohých výstavách doma i v zahraničí, na prestížnych prehliadkach International Festival de la Peinture v Cagnes sur Mer (Francúzsko, 1996); 5th International Cairo Biennal v Káhire (Egypt, 1994). Je zastúpený takmer vo všetkých významných verejných i súkromných zbierkach na Slovensku. Žije v Bratislave.