Katarína Beňová • Mandaly

Nezaradené 13. február 2015

13. 02. 2015 – 31. 03. 2015

Katarína Beňová sa výtvarnej tvorbe venuje od detstva, postupne prechádzala od kvetín a abstraktných prvkov až k svetu mandál. Napriek tomu, že použitie mandál sa viaže na tradície hinduizmu a budhizmu, ako učebnú pomôcku ich využívali aj prví kresťania. „Mandaly vykazujú veľmi zaujímavé matematické súvislosti, ktoré poukazujú na vysokú úroveň vyvinutú v staroindickej kultúre. Mandalám sa veľmi často pripisujú nielen liečivé účinky, ale aj veľká ochrana. Priestory, v ktorých sa nachádzajú, čistia od negatívnych energií a pomáhajú nám harmonizovať telo aj myseľ,“ vysvetľuje autorka.