Ľubomír Hnátovič • MAĽBA

Galerie - expozice 2. máj 2013
647_hnatovic_vernisaz_07

02. 05. 2013 – 17. 05. 2013

Kurátor výstavy: Marian Andraščik

„Ľubomír Hnátovič je umelec, ktorý si ctí dejiny výtvarného umenia, kontinuitu výtvarných tradícií. Jeho individuálny štýl sa bytostne utváral v dialogickom kontakte s velikánmi dejín výtvarného umenia. Prvým umelcom, ktorého stopy nachádzame v Hnátovičovom štýle je Diego de Silva y Velázque. Od neho sa naučil dávať veľký dôraz na kompozíciu. Akcent na kompozíciu môže najlepším spôsobom dokázať cyklus obrazov, ktoré z hľadiska žánrovej príslušnosti považujeme za zátišia. Najfrekventovanejšou rekvizitou na týchto obrazoch je ľudská lebka, tradične chápaná ako reprezentácia našej pominuteľnosti. V spomínaných zátišiach je ľudská lebka umiestňovaná do susedstva vecí, ktoré majú presne opačný význam – rôzne druhy ovocia, zelené listy, farebné kvety a tie symbolizujú mladosť, sviežosť, život. Druhým maliarom, ktorý ovplyvnil autora, bol Francisco Goya. Najlepšie to môže dokázať cyklus portrétov duševne chorých ľudí, o ktoré sa pokúsil Hnátovič. Každý z jeho portrétov je pokusom zachytiť prirodzenú emóciu vo svojom prirodzenom výraze. Posledným dialogickým partnerom je Francis Bacon, ktorý metaforicky povedané, Hnátoviča naučil odvahe. Nebál sa meniť intenciu v procese tvorby, napríklad vtedy, keď mu náhoda ukázala iné možné smerovanie maľovania, a to bolo oveľa zaujímavejšie, než to pôvodné. Niečo podobné prezrádzajú obrazy ľudských figúr. Sú to obrazy mužského estetizovaného tela, ktoré púta pozornosť na seba samého.

Autor sa vo svojej tvorbe prikláňa ku kontinuite, tradícii, oživuje silu určitých žánrov, čo možno chápať ako novátorské gesto. Ako gesto, ktoré si zaslúži náš obdiv,“ charakterizuje tvorbu Ľubomíra Hnátoviča, profesor Peter Michalovič z Katedry estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.