Lucia Grejtáková a Štefan Bobota • NOVÝ PRIESTOR

Galerie - expozice 15. január 2013
429_bobota_dielo_01_2_

15. 01. 2013 – 01. 02. 2013

Kurátor výstavy: Peter Mikloš

Výstava v Galérii SPP – NOVÝ PRIESTOR

Bratislava, 14. január 2013 – Slovenskí výtvarníci Lucia Grejtáková a Štefan Bobota zajtra spoločne predstavia svoje umelecké diela v Galérii SPP. Výstava s názvom NOVÝ PRIESTOR potrvá do 1. februára 2013.

Tvorbu obidvoch výtvarníkov charakterizuje kurátor výstavy, Peter Mikloš.

„Mladá výtvarníčka Lucia Grejtáková nachádza inšpiráciu predovšetkým v súčasnom svete. V hĺbke ľudského vnútra, v človeku, v prostredí a v jeho neraz zložitej situácii – individuálnej, subjektívnej, či spoločenskej. Častým motívom jej kompozícií sa preto celkom logicky stáva figúra a ľudská tvár. Na druhej strane – s rovnako humanistickým odkazom – pracuje s nefigurálnym, konštruktívnym, geometricky abstrahujúcim motívom charakteru mestského civilizmu. Podvedome hľadáme v týchto kompozíciách tvorivú prítomnosť ľudského ducha. Predovšetkým tento pól Grejtákovej tvorby približuje prítomná výstava. Lucia Grejtáková formuluje svoj ambiciózny program ako multimediálna výtvarníčka. Využíva široké spektrum médií, analyzuje ich možnosti, skúma ich symbiózu a syntézu. Obohacuje a znásobuje tak silu výrazových možností vizuálnych médií, presvedčivosť autorskej výpovede. Vo svojej tvorbe selektívne a cielene využíva kresbu, maliarske techniky, fotografiu, film, video. Niekedy v ich „technickej“, či druhovej identite, inokedy ako mix a kombináciu techník“.

„Štefan Bobota sa po absolvovaní Vysokej školy výtvarných umení koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov začal popri voľnej tvorbe zaoberať typologicky a funkčne rôznorodými interiérovými a exteriérovými úlohami, ktoré mali väzbu na konkrétny architektonicky vymedzený priestor (v kultúrnych, školských, spoločenských, obytných, zdravotníckych, obchodných a priemyselných objektoch), a to v širokej škále výtvarných techník (keramika, štrukturálne omietky, štukolustro, art protis, drevená intarzia, sklo, mozaika, maľba na drevo a pod.). Osobnostným zameraním však bol a zostal najmä maliarom, grafikom, kresliarom. Medzi podstatné znaky jeho výtvarnej poetiky patria tvarová štylizácia, tendencia k plošnej redukcii, dôraz na rytmizáciu motívu, zmysel pre dekoratívnosť, tendencia k symbolickej metafore a imaginárnemu obrazovému priestoru, meditatívna atmosféra. Charakteristickým prvkom – motívom je často figúra, maximálne zjednodušená, znakového typu, silueta. Všetky jeho výtvarné aktivity majú spoločné klasické korene. Ich zdrojom, filozofickým východiskom je natrvalo krajina (príroda) a človek (spoločnosť)“.

Štefan Bobota – Individuálne výstavy
2009, Výber z tvorby, Mestské múzeum Šurany – Synagóga
2007, Výber z tvorby, BRVZ a STRABAG, Bratislava
1982, Obrazy a kresby, Mestský dom kultúry, Štúrovo
1982, Výber z tvorby, Galéria umenia, Nové Zámky
1974, Grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
1971, Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
1970, Terče, /sprayografika/, Klub výtvarných umelcov a architektov, Bratislava
1966, Obrazy a kresby, Dom odborov, Šurany
1966, Obrazy, redakcia Smeny, Bratislava

Lucia Grejtáková – Individuálne výstavy
2008, Autoportrét, Black & White, Galéria Café za siedmimi oknami, Prešov
2012, Na javisku mesta, za oponou tvárí, Klub umelcov, Bratislava

Kolektívne výstavy, projekty
2011, III. bienále úžitkového umenia a dizajnu, Slovenská výtvarná únia, Bratislava
2012, X. trienále drobnej plastiky, reliéfu a kresby, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica
2012, Salón 2012, Dom umenia, Bratislava
2012, IV. bienále voľného výtvarného umenia, Dom umenia, Bratislava
2012, Línie a farby/Segni e Colori – Collettiva 03, Palazzo Racchetta, Ferrara, Taliansko
2012, Staviame spolu mosty II, projekt pre hendikepovaných umelcov, tútor, porotca; Bratislava

Lucia Grejtáková sa narodila v roku 1982 v Prešove. V rokoch 2007 – 2008 absolvovala študijný pobyt v rámci programu Erasmus na Fakulte umenia na Radomskej polytechnickej univerzite v Poľsku. Pôsobila v ateliéroch: kresby, maľby (prof. M. Wróblewska), filmu, videa a animácie, fotografie. V roku 2009 ukončila štúdium na Fakulte umení, na Technickej univerzity v Košiciach. Pôsobila v ateliéroch: kresby (A. Haščák), dizajnu (T. Uhrín, T. Blonski), multimédií. Je členkou združenia PerSpectrum – Slovenská výtvarná únia.

Štefan Bobota sa narodil v roku 1942 v Šuranoch. V roku 1960 vyštudoval odbor grafika na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V roku 1966 absolvoval štúdium monumentálna maľba u prof. L. Čemický, prof. P. Matejka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho diela sú v majetku Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislavy, Oblastnej galérie v Banskej Bystrici, Galérie umenia v Nových Zámkoch, Mestského domu odbojárov v Bratislave, v galérii Fredrigstad v Nórsku a v majetku Slovenského fondu výtvarných umení. Tiež v majetku súkromných zberateľov doma aj v zahraničí. Venuje sa maľbe, kresbe a grafike.