Marek Jarotta • O 5 12 2.0

Galerie - expozice 18. január 2018
2434_Jarotta_Cakajuci_v_rade_2_800px

18. 01. 2018 – 26. 02. 2018

Marek Jarotta, predstaviteľ najmladšej generácie slovenských výtvarníkov, odprezentuje sériu diel zo svojej aktuálnej maliarskej tvorby, ktorou nadväzuje na predošlé výstavy s titulom „2050“, prezentované v HotDock Gallery v Bratislave a Industrial Gallery v Ostrave, na ktorých spolupracoval s kurátorkou Mariannou Brinzovou.


Výstava O 5 12 2.0 predstavuje ďalší vývoj a posun v autorovej maliarskej tvorbe, ktorá vychádza z tematiky „nemiest“ (non-places), ako sú haly, nástupištia, stanice a podobne, avšak s vizuálne i formálne odlišným uchopením tejto témy. Z jeho vyľudnených „nemiest“ sa odrazu stávajú hybridne preplnené environmenty, kde sa cestujúci strácajú v časopriestore. Marek Jarotta vo svojich maľbách zobrazuje akýsi vizuálny smog a ozvenu prostredí, ktoré svedčia o presýtenosti, no zároveň fragmentárnosti súčasného sveta a jeho množstva podôb.

Fotky z podujatia