Marian Drugda • VARIABILY

Galerie - expozice 15. apríl 2010
467_drugda_1

15. 04. 2010 – 06. 06. 2010

Kurátor výstavy: Ľuba Belohradská

Galéria SPP pozýva: Marian Drugda približuje život v geometrii

Bratislava, 15. apríla 2010 – Slovenský sochár Marian Drugda včera v Galérii SPP predstavil svoju umeleckú kolekciu Variabily. Diela čerstvého 65-tnika si záujemci môžu pozrieť v Galérií SPP do 6. júna 2010.

Predstaviteľ „živej geometrie“, Marian Drugda je popredný sochár, dizajnér ale aj autor šperkov. Do výtvarného umenia priniesol pojem variabilu. Prvé variabilné objekty vytvoril v roku 1976.

V Galérii SPP bude vystavovať 77 plošných reliéfnych a plastických variabilných objektov – VARIABILOV, ktoré sú výberom jeho tvorby od roku 1977. Variabily sú väčšinou zložené z dvoch, alebo troch farebných perforovaných platní rôznych geometrických tvarov (štvorec, kruh, trojuholník) zoradených za sebou na pevnej základni. Každý variabil má svoju určitú základnú kompozíciu. Menením poradia a otáčaním jednotlivých platní je možné objekt variovať a dosiahnuť tak množstvo kompozícií. Napríklad štvorcový variabil je možné obmieňať až 768 krát.
Tento variabilný princíp sa uplatňuje aj v dizajne svietidiel, hračiek a šperkov.

„Možnosť vystavovať v Galérii SPP som uvítal s nadšením. Priestory tejto galérie sú pre moju tvorbu snáď najvhodnejšie v Bratislave. Vyhovuje mi ich farebné a dispozičné riešenie. Vďaka tomuto priestoru môžem vystaviť súbor diel väčších rozmerov. Doposiaľ som mohol vystaviť len jednotlivé diela a aj to len sporadicky“, dodáva Marian Drugda. Kurátorom výstavy je Ľuba Belohradská.