Marián Komáček • GRAFIKA A MAĽBA

Galerie - expozice 7. február 2011
469_komacek_portret1

07. 02. 2011 – 04. 03. 2011

Výstava grafiky a maľby Mariána Komáčka

Bratislava, 7. februára 2011 – V Galérii SPP sa dnes začala výstava zbierky malieb a grafiky slovenského maliara Mariána Komáčka, ktorá potrvá do 4. marca 2011.

Marián Komáček prezentuje v Galérií SPP výber umeleckých diel za posledných desať rokov. Ide o figurálne, expresívne, abstraktné kompozície. Autor vystavil 22 veľkých formátov. „Galéria SPP je nádherným čistým priestorom práve pre veľké formáty“, dodáva autor výstavy.

V tvorbe Mariana Komáčka sa často v abstraktných kompozíciách objavujú figurálne motívy. Väčšinou ide o motívy ženské, expresívne, spontánne s náznakmi detailu figúr, interiérov alebo automobilov. Sú význačné veľkou farebnosťou a štruktúrami.

Marián Komáček patrí k popredným tvorcom slovenskej grafiky a maliarstva strednej generácie. Námetovo sa záujem Mariána Komáčka sústreďuje najmä na súčasný každodenne plynúci život, často na zložité medziľudské vzťahy. Osobitým okruhom je zobrazenie historických automobilov v pôsobivých farebných a tvarových skladbách. Vo svojich dielach vzdáva Marián Komáček poctu aj významným osobnostiam, napríklad Martinovi Benkovi, a Jánovi Mudrochovi. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení.