Michal Uher • Obrazy z cyklu g=9,81

Galerie - expozice 20. október 2011
515_michal_uher_autoportret

20. 10. 2011 – 25. 11. 2011

Kurátor výstavy: Eva Trojanová

Michal Uher – Obrazy z cyklu g=9,81

Bratislava, 20. októbra 2011 – V Galérii SPP sa dnes začala výstava obrazov slovenského výtvarníka Michala Uhra. Výstava „Obrazy z cyklu g=9,81“ potrvá do 10. novembra 2011.

Výstavu s nezvyčajným názvom „Obrazy z cyklu g=9,81“, tvoria obrazy, ktoré namaľoval Michal Uher prevažne v tomto v roku. Svoj najnovší maliarsky cyklus nazval autor g = 9,81. Je to totiž matematické vyjadrenie zemskej príťažlivosti. Kým zemská príťažlivosť je daná prírodnými zákonitosťami a pôsobí na každého bez rozdielu, príťažlivosť umenia nepôsobí na každého rovnako. Celý tvorivý proces je založený na práci s formou a farbou na princípe pridávania a uberania ako formy (jej hmotnosti), tak aj farby.

„Názov tohto cyklu nie je ani provokáciou , ani snahou o výstrednosť. Je pre mňa symbolom sily, ktorú musí prekonať strom, aby rástol, vták, aby vzlietol a človek, aby mohol vstať a vztýčiť kameň “, uvádza autor ako motto svojej výstavy.

Kurátorka výstavy, Eva Trojanová dodáva: „V Uhrovom ponímaní by sme mohli dielo považovať za druh umeleckej planéty, ktorá disponuje vlastnou gravitáciou a vlastným poľom príťažlivosti, ktorých sila však, na rozdiel od zemskej príťažlivosti, nezávisí od geografickej polohy vyjadrenej vzorcom, ale od schopností umelca umocniť umeleckú formu na koncentrovaný zdroj energie. Možno by umelec chcel dosiahnuť, aby sa aj príťažlivosť umenia stala pre ľudí takou samozrejmou a každodennou, akou je zemská gravitácia. Potrebou nevyhnutnou pre život.“

Michal Uher sa narodil sa 27. apríla 1945 v Trenčíne. Je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ateliér prof. D. Kuzmu). Po štúdiu sa zameral prevažne na výtvarno-priestorové návrhy komerčných a kultúrnych výstav, grafický design a design funkčných artefaktov. Od roku 1970 pracuje v slobodnom povolaní. V rokoch 1995 – 1998 pôsobil ako vedúci Ateliéru tvorby prostredia na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Od roku 2004 je ako jediný Slovák v súčasnosti riadnym členom Výtvarného odboru Umeleckej besedy v Prahe, najstaršieho umeleckého spolku v Čechách (založeného v roku 1863 ) a nadväzuje tak na členstvo takých významných slovenských výtvarníkov, akými boli L. Fulla, M. Galanda, C. Majernik a iní. Svojimi dielami sa pravidelne zúčastňuje kolektívnych výstav Umeleckej besedy. Jeho diela sú zastúpené vo verejných a súkromných zbierkach v tuzemsku a v zahraničí. V posledných dvoch dekádach kladie vo svojej práci dôraz najmä na maľbu, ktorej sa priebežne venoval celý život.

Výber z individuálnych výstav:
1965 Galéria mladých, Bratislava (s L. Borodáčom)
2001 Galéria Marat Art, Bratislava
2002 Galéria Mason, Zlín
2003 Galéria SPP, Bratislava (spolu s R. Uhrom)
2004 Galéria Studio Paměť, Praha
2005 MG centrum, Katowice
2008 Galéria Petra Matejku, Nové mesto n/V (spolu s R. Uhrom)
2009 Velký foyer, Městské divadlo Zlín
2009 Galéria Fontána, Piešťany (spolu s R. Uhrom)
2009 Výstavné priestory SVÚ, Bratislava
2009 Galéria M. A. Bazovského, Trenčín (spolu s R. Uhrom)