Nadácia SPP opäť podporí sociálne a zdravotne znevýhodnených

Tlačové správy O SPP - aktuality 6. marec 2023
Nadácia SPP rozdelí 60 tisíc eur v rámci svojho tradičného grantového programu OPORA.
NASPP-TS

Nadácia SPP rozdelí 60 tisíc eur v rámci svojho tradičného grantového programu OPORA na podporu organizácií, ktoré sa starajú o ľudí so znevýhodnením alebo o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Ak máte projekt, ktorý uľahčí znevýhodneným ich plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti, prihláste ho do 26. marca 2023, kedy je oficiálna uzávierka programu. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 eur. 

Od roku 2002 realizuje Nadácia SPP rôzne vlastné grantové programy orientované na podporu a ochranu zdravia, podporu zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov, ochranu kultúrnych hodnôt, vzdelávania, dobrovoľníctvo a podporu regiónov. V rámci programu OPORA zameraného na pomoc sociálne alebo zdravotne znevýhodneným ľuďom, poskytla do roku 2022 poskytla Nadácia SPP finančnú podporu vo výške 990 tisíc eur.

Program OPORA je určený pre mimovládne, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy, ale i štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, ako napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie, či špeciálne školy.

„Ochrana a pomoc znevýhodneným ľuďom je pre našu nadáciu jedna z top priorít. Preto pokračujeme s OPOROU, naším tradičným grantovým programom, a opäť podporíme projekty, ktoré vychádzajú z reálnych potrieb týchto ľudí,“ vysvetlila správkyňa Nadácie SPP, Eva Guliková.

„Šancu na podporu majú najmä také projekty mimovládnych organizácií poskytujúcich sociálne služby, ktoré budú mať za cieľ zvýšiť kvalitu života svojich klientiek či klientov a umožnia im získať čo najväčšiu samostatnosť a nezávislosť. Nadácia SPP chce byť oporou všetkým znevýhodneným – telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodneným ľuďom, opusteným alebo inak ohrozeným deťom a mládeži, týraným ženám, či osamelým seniorkám a seniorom. Rovnako sme pripravení podporiť aj ďalšie skupiny ľudí, tých, ktorí sa ocitli bez domova, ale i ľudí bojujúcich so závislosťami,“ spresnila podmienky grantového programu správkyňa nadácie.

Všetky bližšie informácie o 12. ročníku grantového programu nájdu záujemcovia na webe Opora – Nadácia SPP (nadaciaspp.sk)

Žiadosti o podporu je možné predložiť len elektronicky, prostredníctvom registračného formulára na https://nadaciaspp.egrant.sk/ do 26. marca 2023, do polnoci.  

Aktivity projektov musia byť zrealizované do konca októbra 2023. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 €. Všetky podporené projekty budú na webe Nadácie SPP zverejnené najneskôr 17. apríla 2023.

Konzultácie k aktuálnemu 12. ročníku grantového programu OPORA môžu záujemkyne a záujemcovia získať u projektovej koordinátorky Ing. Tatiany Šoltýsovej, a to prostredníctvom e-mailu: tatiana@nadaciaspp.sk alebo telefonicky na čísle +421 918 548 598.