Nadácia SPP podporí vzdelávanie detí na Slovensku sumou 100 000 eur

Tlačové správy 6. október 2022
TS_Nadácia_SPP_vzdelávanie_detí

06. 10. 2022

Nadácia SPP opäť spúšťa grantový program na podporu šírenia vzdelávacích aktivít a skvalitňovania procesu výučby v školských zariadeniach a organizáciách, ktoré realizujú projekty formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže s názvom SPPravmeTo. Prihlásiť sa s projektom je možné do polnoci 2. novembra 2022.

Grantový program SPPravmeTo je určený všetkým, ktorí prinášajú inovatívne a zaujímavé formy vzdelávania a zároveň deťom a mládeži umožňujú nielen získavať informácie dôležité pre ich život, ale aj podporiť ich vzájomné vzťahy a položiť základy úprimného záujmu o prostredie, v ktorom žijú. Organizácie sa môžu zapojiť aj s projektami, ktoré podporujú zdravý životný štýl či pohybové aktivity pre deti a mládež. V tomto ročníku Nadácia SPP vyčlenila na podporu vzdelávacích aktivít celkovo 100 000 eur a maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt, je 1500 eur.

Privítame dobré nápady, ktoré budú spojené napríklad s vytváraním rôznych nových krúžkov, školských predstavení, divadiel či diskusných klubov. Podporíme mladých filantropov, či dobrovoľníkov, ale aj aktivity spojené s pomocou druhým prostredníctvom organizácie aukcií, jarmokov či iných aktivít, ktorých výťažok použijú pre iných, napr. pre osamelých seniorov, ľudí s mentálnym či fyzickým znevýhodnením alebo na pomoc útulkom pre zvieratá. Je dôležité, aby sa mladí ľudia naučili, že práve oni môžu pozitívne ovplyvňovať dianie okolo seba. Výber aktivít, ktoré môžu byť súčasťou projektov vhodných na čerpanie grantu je veľmi veľký,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Jeden subjekt môže predložiť maximálne jeden projekt, ktorý bude realizovaný a ukončený v období do 15. júna 2023 v Slovenskej republike.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:

  • školské zariadenia, a to materské, základné, stredné školy a umelecké školy,
  • obce a mestá, ktoré sú zriaďovateľmi škôl bez právnej subjektivity,
  • občianske združenia (napr. rodičovské združenia zriadené pri materskej, základnej a strednej škole)
  • občianske združenia založené primárne na podporu vzdelávania na školách.

Podmienkou prijatia žiadosti je, aby organizácia mala vo svojich zakladacích dokumentoch zaregistrovaný verejnoprospešný účel „podpora vzdelávania“. O podporu sa nemôžu uchádzať podnikateľské právnické osoby a vysoké školy.

Návrhy aktivít a žiadosti je možné predkladať do 2. novembra 2022 prostredníctvom registračného formulára zverejneného na webovej stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/. Nadácia SPP následne 28. novembra zverejní vybrané projekty, ktoré podporí v rámci grantového programu SPPravmeTo.